Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNCK 1

Nawierzchnie drogowe

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNCK 7

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNK 2-06

Nawierzchnie ulic i placów

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNK 2-11

Melioracje

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNK 7-28

Drobne roboty budowlane występujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 1

Roboty ziemne

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t1

Instalacje sanitarne. Tom I

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t2

Instalacje sanitarne. Tom II

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 5

Instalacje elektryczne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 1

Roboty ziemne

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 108,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 109,47 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 354,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 159,90 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 110,70 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 196,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 1

Roboty ziemne

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Cena: 108,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 354,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Cena: 159,90 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 107,01 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 7

Konstrukcje metalowe

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 8

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 123,00 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Cena: 198,03 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 11

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 1

Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne, montaż i demontaż żurawi budowlanych, rozbiórki i wyburzenia budynków, budowa i konserwacja terenów zielonych

Cena: 221,40 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 2

Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66)

Cena: 212,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 4

Roboty ogólnobudowlane remontowe

Cena: 113,16 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 5

Roboty montażowe instalacji

Cena: 105,78 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-01

Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne

Cena: 113,16 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-02

Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych

Cena: 236,16 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-03

Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej

Cena: 123,00 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-04

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 116,85 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 7-05

Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych

Cena: 147,60 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 8

Roboty montażowe różne

Cena: 280,44 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 14

Roboty drogowe

Cena: 120,54 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 16

Roboty torowe

Cena: 173,43 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-01

Montaż instalacji elektrycznych

Cena: 195,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-03

Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-04

Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych

Cena: 98,40 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-08

Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej

Cena: 137,76 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-09

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-13

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-22

Montaż oświetlenia zewnętrznego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-23

Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-34

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-36

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-38

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-41

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-44

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-46

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 18-90

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 19

Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNP 21

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Cena: 130,38 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-01

Budowle i roboty ziemne

Cena: 107,01 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-01r97

Budowle i roboty ziemne

Cena: 107,01 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02

Konstrukcje budowlane

Cena: 249,69 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02r03

Konstrukcje budowlane

Cena: 249,69 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-02r97

Konstrukcje budowlane

Cena: 249,69 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-05

Konstrukcje metalowe

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 100,86 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-16

Izolacje termiczne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-16r92

Izolacje termiczne

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 114,39 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-25

Urządzenia placu budowy

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-37

Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm

Cena: 99,63 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01

Roboty remontowe budowlane

Cena: 161,13 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-01r97

Roboty remontowe budowlane

Cena: 157,44 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-02

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Cena: 111,93 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-05

Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

Cena: 116,85 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 5-07

Urządzenia teletransmisyjne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka