Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 9-01

Ścianki murowane systemu SILKA M

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-02

Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-03

Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-04

Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-05

Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-06

Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-07

Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-07r04

Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-07r10

Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08r04

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-09

Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-10

Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-10r05

Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-11

Geosyntetyki w robotach ziemnych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-12

Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-13

Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-14

Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS - ICOPAL SA

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-15

Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL"

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-16

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-17

Roboty murowe w systemie H+H

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-18

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-19

Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-20

Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-21

Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-22

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-23

Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-24

Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-25

Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell

Cena: 114,39 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-26

Zewnętrzne odwodnienia liniowe

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-27

Ocieplenie ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit

Cena: 94,71 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-28

Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-29

Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-30

Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-31

Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT

Cena: 103,32 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-34

Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-35

Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-36

Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa

Cena: 147,60 zł
  szczegóły Do koszyka