Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-23

Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówDział 23. Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

Rozdział 01.

Demontaż i wymiana słupów - latarń oświetlenia zewnętrznego, wysięgników rurowych i naświetlaczy

 • Demontaż i wymiana słupów-latarń w wykopie na płycie betonowej wraz z zasypaniem wykopu
 • Demontaż i wymiana
 • Demontaż opraw do lamp na wysięgnikach
 • Demontaż i wymiana
 • Demontaż naświetlaczy bez osłon górnych z poziomu w zasięgu wzrostu montera
 • Wymiana naświetlaczy bez osłon górnych z poziomu w zasięgu wzrostu montera
 • Demontaż i wymiana naświetlaczy
 • Demontaż i wymiana masztów sygnalizacji ulicznej
 • Demontaż konsol do latarń sygnalizacji ulicznej
 • Demontaż latarń sygnalizacji ulicznej wraz z odłączeniem przewodów wykonywane z drabiny rozstawnej
 • Wyciągnięcie przewodów z masztów i latarń sygnalizacji ulicznej
 • Demontaż pylonów ostrzegawczych

Być może zainteresują Cię także