Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 9-12

Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-13

Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-14

Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS - ICOPAL SA

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-15

Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL"

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-16

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-17

Roboty murowe w systemie H+H

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-18

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-19

Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-20

Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-21

Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-22

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-23

Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-24

Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-25

Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell

Cena: 98,40 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-26

Zewnętrzne odwodnienia liniowe

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-27

Ocieplenie ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit

Cena: 78,72 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-28

Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK

Cena: 66,42 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-29

Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-30

Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-31

Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT

Cena: 87,33 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-34

Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach

Cena: 61,50 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-35

Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-01

Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-02

Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-04

Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-06

Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-07

Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-08

Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-09

Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-11

Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-12

Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-13

Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-14

Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-15

Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni

Cena: 71,34 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-16

Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-18

Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-19

Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego.

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-20

Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-21

Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-22

Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-23

Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-24

Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 115,62 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-25

Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-26

Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 15-01

Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 15-02

Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 17-07

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 19-01

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III)

Cena: 184,50 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 21-01

Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Cena: 71,34 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AL-01

Systemy alarmowe

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-03

Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-04

Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-05

Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-06

Transport zewnętrzny materiałów budowlanych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-07

Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-09

Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-10

Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-12

Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida gips

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-17

Wiercenie i cięcie techniką diamentową

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-33

Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-36

Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-43

Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS

Cena: 86,10 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-43a

Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - płyty 4PRO™

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-46

Ścianki działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR BC-01

Roboty budowlane w systemie YTONG

Cena: 88,56 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR BC-01r02

Roboty budowlane w systemie YTONG

Cena: 88,56 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR BC-02

Roboty budowlane w systemie Schomburg

Cena: 120,54 zł
  szczegóły Do koszyka
KNRDL 1

Badania ultradzwiękowe

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR EM-01

Okablowanie strukturalne EmiterNet

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR INSTAL

Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-01

Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-02

Roboty murowe w technologii SILKA

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-03

Systemy kominowe Schiedel

Cena: 68,88 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-03r03

Systemy kominowe Schiedel

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-04

Roboty budowlane w technologii Kreisel

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-05

Krycie dachów w systemie BRAAS

Cena: 72,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-05r02

Krycie dachów dachówkami BRAAS

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-05r10

Krycie dachów w systemie BRAAS

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-05r12

Krycie dachów w systemie BRAAS

Cena: 72,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR K-06

Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO

Cena: 108,24 zł
  szczegóły Do koszyka