Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 5-01

Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych

Cena: 129,15 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-01u1

Układanie kabli typu TKM i XTKMX

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-02

Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe

Cena: 124,23 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-03t1

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I

Cena: 72,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-03t2

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-04

Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-05

Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-06

Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie

Cena: 76,26 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-07

Urządzenia teletransmisyjne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u1

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych, mocowanie przewodów za pomocą wsuwek plastikowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u2

Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-09

Sieci trakcyjne miejskie

Cena: 40,59 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10u1

Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12

Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12u1

Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-13

Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-14

Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15r84

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-16

Wyposażenie elektryczne suwnic

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-18

Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-24

Kolejowa sieć trakcyjna

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-26

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka