Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KPRR 1

Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 2

Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 3

Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H

Cena: 51,66 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 4

Kotły parowe o wydajności 51-130t/h

Cena: 46,74 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 5

Kotły parowe o wydajności 50 T/H

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 6

Kotły wodne o wydajności do 120Gcal

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 7

Armatura i rurociągi

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 9

Turbiny 13uk 125-6

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 10

Turbiny WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20,TK-50

Cena: 47,97 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 11

Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 12

Łopatkowanie wirników turbin parowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 14

Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 15

Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 18

Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 20

Turbiny parowe typu 13UP-55-O, 13UP-65-O, 13P-55-O

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KPRR 23

Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne

Cena: 50,43 zł
  szczegóły Do koszyka