Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje budowlane sieci cieplnych

 • Podłoża betonowe i żelbetowe
  • Podłoża betonowe kanałów i punktów stałych
  • Płyty denne komór żelbetowych
 • Elementy betonowe i żelbetowe w kanałach
  • Ściany
  • Przykrycia kanałów i komór
  • Żelbetowe płyty stropowe komór
  • Szyby włazowe w stropach komór
  • Pokrywy żelbetowe luków w stropach komór
 • Kanały z elementów prefabrykowanych
  • Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe do średnicy 300 mm
  • Kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L
  • Obetonowanie punktów stałych
  • Przejścia przez ściany betonowe
 • Rożne elementy w kanałach i komorach
  • Prefabrykowane poduszki żelbetowe dla podpór ślizgowych
  • Drabinki stalowe w komorach
  • Kratki stalowe ściekowe w podłożu komór
  • Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe (koszowe)
  • Płyty kanałowe płaskie
  • Belki nadkanałowe żelbetowe
  • Podłoża prefabrykowane dla kanałów łupinowych

Rozdział 02.

Rurociągi sieci cieplnych

 • Rurociągi w zewnętrznych sieciach cieplnych
  • Rurociągi w kanałach
  • Rurociągi cieplne w przejściach podziemnych montowane w rurach ochronnych
  • Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych
  • Uruchomienie sieci cieplnych
 • Elementy rurociągów sieci cieplnych
  • Odgałęzienia boczne w komorach, od rurociągów głównych
  • Wydłużki U-kształtowe z rur stalowych
  • Łuki stalowe o średnicach

Rozdział 03.

Armatura sieci cieplnych

 • Zawory staliwne dla ciśnień 4,0 MP
 • Wydłużki dławicowe dla ciśnień 1,6 MPa jednostronne, uchwytowe
 • Wydłużki dławicowe stalowe dla ciśnień 1,6 MPa
 • Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych
 • Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych
 • Termometry i manometry
 • Połączenia kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 15-300mm
 • Połączenia kołnierzowe dla ciśnień 4 MPa na rurociągach

Rozdział 04.

Instalacje w węzłach cieplnych

 • Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych
  • Rurociągi łączone przez spawanie
 • Próby i uruchomienie węzłów cieplnych
  • Próby węzłów cieplnych
  • Uruchomienie węzłów wodnych c.o.
 • Armatura w pomieszczeniach węzłów cieplnych
  • Zawory zaporowe
  • Zawory zwrotne dla ciśnień 1,6 MPa, żeliwne
  • Zasuwy żeliwne klinowe dla ciśnień 1,6 MPa
  • Zawory
  • Wymienniki
 • Różne elementy instalacyjne w węzłach cieplnych
  • Odmulacze
  • Lejki ściekowe
  • Kryzy dławiące
  • Komory pomiarowe

Rozdział 05.

Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych

 • Montaż rur preizolowanych
 • o średnicy do 225mm
 • o średnicy powyżej 225mm
 • Spawanie ręczne rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych
 • gazowe
 • łukowe
 • Montaż muf składanych
 • dwuczęściowych na rurach osłonowych o średnicy nominalnej 90-160mm
 • dwuczęściowych na rurach osłonowych o średnicy nominalnej 200-315mm
 • trzyczęściowych na rurach osłonowych o średnicy nominalnej 400-450mm
 • Montaż muf tulejowych
 • Montaż muf kolan łukowych na rurach osłonowych
 • o średnicy nominalnej 90-125mm
 • o średnicy nominalnej 140-200mm
 • o średnicy nominalnej 225-315mm
 • Montaż odgałęzień teowych
 • o średnicy nominalnej 90-160mm
 • o średnicy nominalnej 200-250mm
 • o średnicy nominalnej 250-315mm
 • Montaż odgałęzień siodłowych na rurociągu głównym
 • o średnicy nominalnej 273,0/400 - 323,9/450mm
 • o średnicy nominalnej 323,9/450 - 355,6/500mm
 • o średnicy nominalnej 406,4/520 - 457,2/560mm
 • o średnicy nominalnej 457,2/560 - 508,0/630mm
 • o średnicy nominalnej 508,0/630 - 558,8/710mm
 • o średnicy nominalnej 558,8/710 - 609,6/780mm
 • Połączenia przewodów alarmowych
 • Montaż elementów systemu alarmowego
 • Testowanie instalacji alarmowej

Być może zainteresują Cię także