Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Regulamin portalu sklep.rodos.com.pl


 • §1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.rodos.com.pl, prowadzony jest przez firmę KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wyszyńskiego 1, 75-026 Koszalin, NIP: 669-251-77-44, REGON 321275754, KRS 0000434461, Sąd Rejonowy w Koszalinie. Kapitał zakładowy: 6.000 zł.
   E-mail: biuro@kosztorysuj.pl.
   Tel.: 94 34 713 00.
 • §2. Zakupy
  1. Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
  2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów z KOPRINET Sp. z o.o.
  3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
  4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest posiadanie przez Klienta programu Rodos 7 powiązanego z licencją.
  5. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest podanie prawidłowego adresu e-mail i telefonu - po przyjęciu zamówienia, Klient zostanie poinformowany o jego przyjęciu mailowo lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w przeciągu 48 godzin nie będą realizowane.
  6. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.
 • §3. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem określonym w §3 pkt. c.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do firmy KOPRINET Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres biuro@kosztorysuj.pl, faxem na numer 94 347 13 05 (koszt połączenia: według taryfy operatora) lub pisemnie – listem poleconym na adres firmy KOPRINET Sp. z o.o. zamieszczonym w §1.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do aplikacji on-line przez Klienta (moment rozpoczęcia realizacji umowy) lub pobrania przez Klienta aplikacji off-line z serwerów firmy KOPRINET Sp. z o.o. na dowolne urządzenie wskazane przez Klienta.
 • §4. Ceny i płatność
  1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta przed wydaniem towaru Klientowi poprzez przelew na rachunek bankowy KOPRINET Sp. z o.o. lub kartą kredytową.
  2. Ceną wiążącą obie strony, jest cena w momencie złożenia zamówienia.
  3. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.
 • §5. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez KOPRINET Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kosztorysuj.pl lub pisemnie na adres:
   KOPRINET Sp. z o.o.
   ul. Wyszyńskiego 1
   75-062 Koszalin.
  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez KOPRINET Sp. z o.o.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez KOPRINET Sp. z o.o. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź firmy KOPRINET Sp. z o.o. w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 • §6. Pozostałe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.