Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-09

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówDział 09. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych

Rozdział 01.

Montaż aparatów, urządzeń i konstrukcji wsporczych oraz krzywek do wyłączników krańcowych

 • Montaż aparatów i urządzeń elektrycznych na suwnicach i mostach przeładunkowych
 • Montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia elektryczne, osprzęt przewodów ślizgowych i krzywek do wyłączników krańcowych

Rozdział 02.

Montaż wsporników, drabinek, korytek prefabrykowanych oraz osłon na przewody

 • Montaż wsporników, drabinek i korytek prefabrykowanych
 • Montaż osłon na przewody

Rozdział 03.

Układanie, zarabianie i podłączanie przewodów

 • Układanie przewodów na uprzednio przygotowanych uchwytach i wspornikach
 • Zarabianie i podłączanie żył przewodów

Rozdział 04.

Montaż przewodów kabelkowych na linkach nośnych lub uchwytach rolkowych

 • Montaż linki nośnej o przekroju do 35mm2
 • Zawieszenie przewodu kabelkowego na lince nośnej
 • Zawieszenie przewodu lub wiązki przewodów kabelkowych na uchwytach rolkowych na suwnicy

Rozdział 05.

Montaż przewodów ślizgowych

 • Montaż przewodów ślizgowych

Rozdział 06.

Montaż osprzętu przewodów ślizgowych

 • Spawanie linek dylatacyjnych i zasuwek dylatacyjnych do przewodów ze stali
 • Montaż izolatorów wsporczych i podtrzymujących
 • Montaż śruby naprężającej, izolatora odciągowego i uchwytu krańcowego
 • Montaż zacisków zasilających
 • Montaż odbieraków prądu

Rozdział 07.

Roboty różne

 • Czyszczenie i malowanie stalowych przewodów ślizgowych
 • Czyszczenie izolatorów wsporczych
 • Wykonanie przerw dylatacyjnych i remontowych na przewodach ślizgowych ze stali profilowej
 • Przemieszczanie pionowe aparatów, urządzeń konstrukcji i sprzętu

Być może zainteresują Cię także