Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 2-01

Budowle i roboty ziemne

Cena: 116,85 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-01u1

Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02

Konstrukcje budowlane

Cena: 323,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02s

Konstrukcje budowlane

Cena: 202,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02u1

Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02u2

Konstrukcje budowlane

Cena: 261,99 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-03

Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-04

Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów

Cena: 124,23 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-05

Konstrukcje metalowe

Cena: 86,10 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-09

Nawierzchnie tramwajowe

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-10

Fundamenty specjalne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-11

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia melioracji wodnych

Cena: 183,27 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-13

Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-14

Konstrukcje budowli morskich

Cena: 86,10 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 91,02 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u1

Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u2

Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-16

Izolacje termiczne

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19u1

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20u1

Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-21

Tereny zieleni

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-22

Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-23

Terenowe urządzenia sportowe

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-25

Urządzenia placu budowy

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-26

Roboty specjalistyczne budowy Metra

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-28

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 91,02 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31u1

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-33

Konstrukcje mostowe

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-33r90

Konstrukcje mostowe

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-37

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka