Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 2-01

Budowle i roboty ziemne

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-01u1

Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02

Konstrukcje budowlane

Cena: 302,58 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02s

Konstrukcje budowlane

Cena: 179,58 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02u1

Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02u2

Konstrukcje budowlane

Cena: 239,85 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-03

Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-04

Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-05

Konstrukcje metalowe

Cena: 57,81 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-09

Nawierzchnie tramwajowe

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-10

Fundamenty specjalne

Cena: 46,74 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-11

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia melioracji wodnych

Cena: 158,67 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-13

Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-14

Konstrukcje budowli morskich

Cena: 57,81 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 62,73 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u1

Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u2

Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-16

Izolacje termiczne

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 73,80 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 47,97 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19u1

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 44,28 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20u1

Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-21

Tereny zieleni

Cena: 52,89 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-22

Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

Cena: 46,74 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-23

Terenowe urządzenia sportowe

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-25

Urządzenia placu budowy

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-28

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 62,73 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31u1

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-33

Konstrukcje mostowe

Cena: 52,89 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-33r90

Konstrukcje mostowe

Cena: 45,51 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-37

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka