Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 2-16

Izolacje termiczne

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Izolacje wełną mineralną luzem

 • Izolacja wełną mineralną pod siatką
  • Rurociągów
  • Bocznych ścian zbiorników i powierzchni płaskich
  • Dennic płaskich i wypukłych
 • Izolacja wełną mineralną pod blachą
  • Rurociągów
  • Bocznych ścian zbiorników i powierzchni płaskich
  • Dennic płaskich
  • Dennic wypukłych
 • Izolacja natryskowa wełną mineralną
  • Korpusu turbiny
  • Powierzchni płaskich

Rozdział 02.

Izolacja elementami formowanymi z wełny mineralnej

 • Izolacja rurociągów wełną mineralną w oplocie z siatki
 • Izolacja powierzchni płaskich wełną mineralną w oplocie z siatki
 • Izolacja ścian osłonowych budowli płytami z wełny mineralnej w formie kasetowej

Rozdział 03.

Izolacja wyrobami z wełny mineralnej, włókien szklanych i innych

 • Izolacja płytami z wełny mineralnej i włókna szklanego grubości 40-280mm
 • Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej
 • Izolacja rurociągów matami z wełny mineralnej i waty szklanej
 • Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej
 • Izolacja rurociągów sznurem

Rozdział 04.

Izolacja armatury i połączeń kołnierzowych

 • Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej
  • Kaptury zwykłe z blachy stalowej ocynkowanej
  • Kaptury skrzynkowe z blachy stalowej ocynkowanej
  • Kaptury zwykłe z blachy aluminiowej
  • Kaptury skrzynkowe z blachy aluminiowej

Rozdział 05.

Izolacje zimnochronne

 • Izolacja rurociągów otulinami styropianowymi
 • Izolacja płytami styropianowymi
 • Izolacja papą bitumiczną na gorącym lepiku
 • Izolacja rurociągów otulinami poliuretanowymi
 • Izolacja płytami poliuretanowymi
 • Kaptury z blachy stalowej ocynkowanej i aluminiowej
  • Osłony izolacji podparć i podwieszeń rurociągów

Rozdział 06.

Płaszcze ochronne i elementy robót izolacyjnych

 • Płaszcze na rurociągach, zbiornikach, dennicach, powierzchniach płaskich i kształtowych
 • Konstrukcje wsporcze izolacji i płaszczy ochronnych
 • Elementy pomocnicze konstrukcji wsporczej i obróbki płaszczy ochronnych
 • Listwy i przekładki izolacyjne oraz elementy obróbki blacharskiej
 • Wzmocnienie izolacji rurociągów, zbiorników, dennic, powierzchni płaskich i kształtowych
 • Owinięcie izolacji rurociągów, zbiorników, dennic, powierzchni płaskich i kształtowych
 • Izolacja rurociągów taśmą DENSO

Być może zainteresują Cię także