Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 7-04

Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Netto Brutto (VAT 23%)
95,00 zł 116,85 zł

Spis rozdziałówCzęść IV. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Rozdział 01.

Roboty konstrukcyjne

 • Obróbka kształtowników i blach
 • Wykrawanie i wytłaczanie na prasach wieloczynnościowych typu "Pullmax" lub "Raskin"
 • Składanie i montaż konstrukcji urządzeń rozdzielczych i konstrukcji różnych
 • Montaż dodatkowych elementów konstrukcyjnych
 • Klejenie i uszczelnianie szaf mikrogumą

Rozdział 02.

Roboty malarskie

 • Mechaniczne i ręczne czyszczenie powierzchni blaszanej i żeliwnej
 • Malowanie wyrobów z blach, płyt i siatki
 • Malowanie konstrukcji i profili hutniczych
 • Malowanie elementów o malej powierzchni i skomplikowanym kształcie
 • Malowanie na kolory fazowe szyn, pakietów oraz taśmy uziemiającej
 • Malowanie elementów rozdzielnic okapturzonych
 • Malowanie gotowych zestawów rozdzielnic okapturzonych
 • Malowanie przez zanurzenie lub przemieszczanie
 • Malowanie słupów i wysięgników oraz rur i konstrukcji rurowych
 • Malowanie poprawkowe aparatów i osprzętu
 • Malowanie schematów elektrycznych
 • Malowanie liter, cyfr i symboli
 • Malowanie kolorowych schematów technologicznych (diagramów) metodą bezpośredniego rysowania i malowania
 • Malowanie kolorowych schematów technologicznych (diagramów) metodą wycinania w papierze
 • Wykonanie napisów metodą kalkomanii

Rozdział 03.

Montaż aparatury i osprzęt wysokiego i niskiego napięcia

 • Montaż aparatów i osprzętu wysokiego i niskiego napięcia
 • Montaż drobnego osprzętu i różnej aparatury
 • Montaż napędów

Część IV. Roboty warszatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Rozdział 04.

Montaż szyn i przewodów

 • Montaż szyn zbiorczych prostokątnych
 • Montaż szyn ceowych
 • Montaż szyn zbiorczych - okrągłych
 • Montaż szyn odgałęźnych prostokątnych oraz połączeń między aparatami
 • Montaż szyn odgałęźnych okrągłych oraz połączeń między aparatami
 • Gięcie szyn prostokątnych
 • Gięcie szyn okrągłych
 • Montaż uziemień w rozdzielnicach
 • Ocynowanie styków szyn i powierzchni Cu, Fe
 • Spawanie szyn aluminiowych i miedzianych
 • Montaż połączeń elektrycznych przewodami w rozdzielnicach wysokiego i niskiego napięcia oraz w urządzeniach sterowniczych

Część IV. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Rozdział 05.

Montaż rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia (żeliwnych)

 • Obróbka, łączenie w zestaw skrzynek pustych lub wyposażonych oraz umocowanie zestawu skrzynek do gotowej konstrukcji
 • Wyposażenie skrzynek żeliwnych lub blaszanych w aparaturę i osprzęt
  • Montaż styczników, przekaźników, przycisków i lampek w skrzynkach
  • Montaż gniazd i podstaw bezpiecznikowych,wyłączników WP, ŁK, LUK, przekładników prądowych oraz transformatorów bezpieczeństwa w skrzyniach
  • Montaż, liczników, mierników oraz przełączników woltomierzy w skrzynkach
  • Montaż osprzętu w skrzynkach
 • Wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy skrzynkami wyposażonymi w rozdzielnicach okapturzonych
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek wyposażonych w podstawową aparaturę łączeniową
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek bezpiecznikowych
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek wyposażonych w styczniki suche
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek wyposażonych w wyłączniki, łączniki oraz skrzynek sygnalizacyjnych, pomiarowych i zaciskowych
  • Wykonanie połączeń elektrycznych skrzynek wyposażonych w szyny zbiorcze, przekładniki prądowe i trafo bezpieczeństwa

Część IV. Roboty warszatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Rozdział 06.

Roboty grawerskie

 • Wykonanie tabliczek z laminatu
 • Grawerowanie mechaniczne

Część IV. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

Rozdział 07.

Roboty różne

 • Autogeniczne cięcie i ukosowanie stali
 • Cięcie kształtowników
 • Cięcie mechaniczne i ręczne płyt izolacyjnych, płyt paździerzowych i siatki Fe oraz wycinanie otworów w płytach izolacyjnych, w płytach paździerzowych i w blasze
 • Wycinanie otworów nożem cyrklowym
 • Wiercenie otworów w stali i aluminium na wiertarkach stacjonarnych
 • Wiercenie otworów w żeliwie, miedzi, brązie i w bakelicie na wiertarkach stacjonarnych
 • Wiercenie otworów w mosiądzu, w stopach Al i w tekstolicie na wiertarkach stacjonarnych
 • Fazowanie otworów na wiertarkach stacjonarnych
 • Gwintowanie otworów w stali i aluminium na wiertarko-gwinciarkach stacjonarnych
 • Gwintowanie otworów w żeliwie, miedzi, brązie, szkle epoksydowym na wiertarko-gwinciarkach stacjonarnych
 • Gwintowanie otworów w stopach Al, mosiądzu, w bakelicie, tworzywach sztucznych na wiertarko-gwinciarkach stacjonarnych
 • Ręczne nacinanie gwintów w stali
 • Mechaniczne nacinanie gwintów na prętach stalowych
 • Mechaniczne nacinanie gwintów na prętach z metali kolorowych
 • Ręczne nacinanie gwintów na prętach
 • Ręczne i maszynowe nacinanie gwintów na rurach stalowych
 • Nitowanie
 • Cięcie bednarki na odcinki
 • Znakowanie i punktowanie
 • Demontaż do transportu rozdzielnic wysokiego i niskiego napięcia

Być może zainteresują Cię także