Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-01

Montaż instalacji elektrycznych

Netto Brutto (VAT 23%)
159,00 zł 195,57 zł

Spis rozdziałówDział 01. Montaż instalacji elektrycznych

Rozdział 01.

Przygotowanie podłoża

 • Mechaniczne i ręczne wykuwanie bruzd
 • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
 • Ręczne przebijanie otworów w ścianach i stropach
 • Ręczne i mechaniczne wykonywanie ślepych otworów i wnęk o głębokości do 8cm
 • Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, tworzywach sztucznych i metalu
 • Wycinanie otworów

Rozdział 02.

Osadzenie elementów konstrukcyjnych

 • Osadzenie kołków w podłożu
 • Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwytów, konstrukcji wsporczych, drzwiczek, tablic itp.)
 • Montaż drabinek typu "D" prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych, odgałęźnych przykręcanych do gotowych otworów
 • Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją
 • Montaż linek nośnych oraz uchwytów stalowych typu U-501
 • Montaż przepustów rurowych

Rozdział 03.

Montaż rur i przewodów

 • Układanie rur instalacyjnych
 • Gięcie rur instalacyjnych
 • Montaż kanałów podłogowych typu P
 • Wciąganie przewodów do rur i kanałów oraz ułożenie w korytach
 • Układanie przewodów w instalacji wtynkowej
 • Układanie i wciąganie przewodów instalacyjnych kabelkowych
 • Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach
 • Przedzwanianie przewodów i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu
 • Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce oraz montaż końcówek

Rozdział 04.

Montaż przewodów szynowych

 • Montaż przewodów szynowych prostych

Rozdział 05.

Montaż elementów systemu "U"

 • Montaż elementów liniowych
 • Montaż elementów nie wymagających skręcania śrubami
 • Montaż elementów wymagających dodatkowego skręcania śrubami
 • Montaż elementów śrubowych
 • Montaż konstrukcji z elementów U (ciągu liniowego, zawieszaków, drabinek )

Rozdział 06.

Montaż aparatów i osprzętu instalacyjnego

 • Montaż
 • Podłączenie silników elektrycznych
 • Mocowanie aparatów i osprzętu niskiego napięcia do przygotowanego podłoża bez podłączenia przewodów

Rozdział 07.

Montaż opraw oświetleniowych

 • Montaż opraw
 • Wymiana źródła światła oraz zapłonników w oprawach zainstalowanych

Rozdział 08.

Roboty różne

 • Roboty uzupełniające
 • Czyszczenie i malowanie kabli, rur, uchwytów i konstrukcji wsporczych uprzednio zamontowanych
 • Zaprawianie bruzd i tynkowanie wnęk

Rozdział 09.

Przygotowanie podłoża

 • Przygotowanie podłoża pod instalację i osprzęt
 • Mechaniczne wiercenie i ręczne gwintowanie w stali

Rozdział 10.

Osadzenie elementów konstrukcyjnych

 • Montaż

Rozdział 11.

Montaż rur i przewodów

 • Układanie rur instalacyjnych
 • Układanie przewodów kabelkowych
 • Układanie przewodów w instalacji wtynkowej

Rozdział 12.

Montaż osprzętu instalacyjnego

 • Montaż puszek rozgałęźnych podtynkowych z wykuciem otworu pod puszkę
 • Montaż puszek i odłączników w gotowym otworze z osadzeniem puszki na gips lub cement i połączeniem przewodów oraz montaż uchwytu stalowego typu "U-501"
 • Montaż puszek i odgałęźników przez przykręcenie do gotowego podłoża oraz połączenie przewodów w puszkach
 • Montaż puszek rozgałęźnych nt/wt przez przyklejenie do podłoża oraz połączenie w puszkach przewodów do 2,5mm2
 • Montaż puszek i odgałęźników systemem bezśrubowym oraz połączenie w puszkach przewodów od 2,5 do 16mm2
 • Montaż osprzętu wtynkowo-natynkowego w puszkach szczękowych (typu Wierbka)
 • Montaż łączników instalacyjnych i gniazd wtynkowych podtynkowych z wykonaniem otworu w podłożu lub gotowym otworze

Rozdział 13.

Montaż opraw oświetleniowych

 • Montaż opraw
 • Wymiana źródła światła oraz zapłonników w oprawach zainstalowanych

Być może zainteresują Cię także