Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-90

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty ziemne oraz wycinanie drzew i karczowanie pni

 • Wykopy jamiste w robotach elektroenergetycznych o głębokości powyżej 1m ze skarpami i o ścianach pionowych
 • Ręczne zasypywanie wykopów jamistych
 • Ręczne ubijanie gruntu warstwami
 • Dodatki za odspojenie i kruszenie gruntów zamarzniętych
  • narzędziami ręcznymi
  • narzędziami mechanicznymi
  • Ręczne wyrównanie terenu z grubsza
  • Ścinanie drzew i karczowanie pni piłą ręczną
  • Wycinanie gałęzi drzew
  • Wykopy wiercone świdrem o napędzie mechanicznym
  • Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami kolejowymi
  • przepychanie rury
  • roboty transportowe i pomocnicze
  • przejazd pracownika samochodem
  • spawanie gazowe rur

Rozdział 02.

Szalunki i rusztowania

 • Dwostronne umocnienie ścian wykopów ciągłych balami drewnianymi
 • Czterostronne umocnienie ścian wykopów jamistych balami drewnianymi na całkowitą głębokość
 • Zabezpieczające przykrycie wykopu
 • Montaż i demontaż wewnętrznych rusztowań rurowych
 • Montaż i demontaż wewnętrznych rusztowań typu Warszawa
 • Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych wiszących

Rozdział 03.

Roboty drogowe

 • Ręczne zrywanie lub układanie nawierzchni drogowych z tłucznia
 • Ręczne zrywanie lub układanie nawierzchni drogowych
  • z kamienia polnego lub brukowca
  • z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
  • z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej
  • z płyt kamienno-betonowych na podsypce piaskowej
  • z płyt kamienno-betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
  • z asfaltu
 • Ręczne zrywanie lub układanie
  • podkładów kamiennych
  • płyt chodnikowych (podsypka piaskowa)
  • płyt chodnikowych (podsypka cementowo-piaskowa)
  • krawężników ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej w gruncie kategorii I-II
  • krawężników ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej w gruncie kategorii III-IV
  • krawężników trawnikowych na podsypce piaskowej w gruncie kategorii II

Rozdział 04.

Roboty transportowe w zakładach zaplecza branży elektrycznej

 • Mechaniczne załadowanie lub wyładowanie ładunków dźwigiem samochodowym lub suwnicą
  • ze środków transportu wewnętrznego
  • ze środków transportu zewnętrznego
  • Ręczne załadowanie, przeładowanie lub wyładowanie ładunków oraz ich przenoszenie
  • Przemieszczanie (przetaczanie) bębnów kablowych
  • Przemieszczanie ładunków po rolkach
  • Przewożenie ładunków na wózkach
  • Pakowanie lub rozpakowanie urządzeń i aparatury elektrycznej
  • Przewijanie ręczne kabli, linek i przewodów
  • Przewijanie mechaniczne kabli, linek i przewodów z przemieszczeniem i ustawieniem bębnów

Rozdział 05.

Roboty budowlane w robotach elektroenergetycznych

 • Mechaniczne przygotowanie zaprawy
 • Ręczne przygotowanie zaprawy

Być może zainteresują Cię także