Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-36

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówDział 36. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych

Rozdział 01.

Montaż izolatorów wsporczych i przepustowych

 • Montaż na konstrukcjach stalowych

Rozdział 02.

Montaż przekładników

 • Montaż przekładników na konstrukcjach stalowych
 • Montaż przekładników szynowych

Rozdział 03.

Montaż odłączników, napędów i przełączników sygnałowych

 • Montaż odłączników 3-biegunowych na konstrukcjach stalowych
 • Montaż na konstrukcjach stalowych

Rozdział 04.

Montaż wyłączników

 • Montaż wyłączników na napięcie do 30kV
 • Montaż wyłączników WMS na napięcie 110kV

Rozdział 05.

Montaż bezpieczników i odgromników wysokiego napięcia

 • Montaż bezpieczników wysokiego napięcia o masie 1 elementu
 • Montaż odgromników typu GZ, GZS, GZT, GZM, GZA na konstrukcjach stalowych
 • Montaż odgromników na izolatorach wsporczych
 • Montaż liczników zadziałań odgromników

Rozdział 06.

Montaż dławików zwarciowych i kondensatorów statycznych

 • Montaż dławików zwarciowych ustawionych pionowo
 • Montaż kondensatorów statycznych na konstrukcjach stalowych

Rozdział 07.

Montaż prefabrykowanych płyt przepustowych i konstrukcji

 • Zamocowanie prefabrykowanych płyt przepustowych stalowych lub żelbetowych
 • Zamocowanie konstrukcji wsporczych na wysokości do 4m

Rozdział 08.

Montaż prefabrykowanych szaf, rozdzielni, pulpitów i wnęk szafkowych

 • Montaż prefabrykowanych pulpitów, szafek, celek przyściennych i wolnostojących wysokiego i niskiego napięcia
 • Montaż prefabrykowanych wnęk szafkowych

Rozdział 09.

Montaż oszynowania

 • Montaż szyn
 • Gięcie szyn płaskich pod kątem do 90 stopni
 • Skręcanie szyn płaskich pod kątem 90 stopni
 • Montaż szyn ceowych
 • Wyposażenie rozdzielni i podstacji w sprzęt BHP
 • Napełnienie olejem wyłączników, przekładników i transformatorów

Być może zainteresują Cię także