Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

TZKNC N-K-I

Malarstwo ścienne

Cena: 81,18 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-III

Drewno polichromowane i niepolichromowane

Cena: 87,33 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-V

Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-VI

Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka
TZKNC N-K-XVII

Konserwacja metalu

Cena: 70,11 zł
  szczegóły Do koszyka