Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 2-37

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-01

Roboty remontowe budowlane

Cena: 143,91 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-01u1

Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-02

Roboty remontowe instalacyjne

Cena: 76,26 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-02u1

Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Cena: 98,40 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-03u1

Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-04

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-05t1

Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-05t2

Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-06

Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-07

Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-01

Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych

Cena: 141,45 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-01u1

Układanie kabli typu TKM i XTKMX

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-02

Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe

Cena: 136,53 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-03t1

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I

Cena: 84,87 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-03t2

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II

Cena: 94,71 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-04

Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające

Cena: 108,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-05

Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

Cena: 104,55 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-06

Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie

Cena: 88,56 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-07

Urządzenia teletransmisyjne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u1

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych, mocowanie przewodów za pomocą wsuwek plastikowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u2

Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-09

Sieci trakcyjne miejskie

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10u1

Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12

Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12u1

Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-13

Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-14

Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15r84

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-16

Wyposażenie elektryczne suwnic

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-18

Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-24

Kolejowa sieć trakcyjna

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-26

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Cena: 72,57 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-01

Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-02

Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-03

Urządzenia transportowo-podnośne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-04

Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-06

Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-07

Montaż pomp i sprężarek

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-08

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-08r98

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-09

Rurociągi technologiczne i armatura

Cena: 154,98 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-10

Montaż maszyn elektrycznych wirujących

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-11

Pokrycia antykorozyjne i ochronne

Cena: 202,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-12

Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-13

Transport maszyn i urządzeń na placu budowy

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-14

Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-15

Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-16

Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-19

Urządzenia gazownicze

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-20

Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-21

Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-22

Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-23

Montaż urządzeń włókienniczych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-24

Urządzenia i instalacje chłodnicze

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-28

Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-29

Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-30

Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-30r

Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-33

Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-34

Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-01

Ścianki murowane systemu SILKA M

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-02

Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-03

Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-04

Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-05

Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-06

Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-07

Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-07r04

Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-07r10

Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08r04

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-09

Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-10

Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-10r05

Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-11

Geosyntetyki w robotach ziemnych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka