Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-46

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 46.

Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji,urządzeń elektrycznych i piorunochronnych

 • Próby montażowe instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej
  • Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwentarskich i produkcyjnych
  • Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych
 • Próby montażowe obwodów i elementów instalacji elektrycznych
  • Obwody instalacji elektrycznej w budynkach inwentarskich i produkcyjnych
  • Elementy instalacji elektrycznej
  • Obwody i elementy instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych
 • Badanie linii kablowych SN, NN i kabli sterowniczych
  • Badanie linii kablowych
  • Badania uzupełniające
 • Badania silników
  • Badanie układu zabezpieczeń
  • Badanie rezystencji izolacji
  • Badanie układu sterowania
  • Wypełnianie dokumentacji poprzeglądowej

Być może zainteresują Cię także