Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Gazociągi przesyłowe

 • Gazociągi przesyłowe - montaż gazociągu
 • Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
 • Łuki gięte o promieniu R-25 Dnom
 • Obciążniki betonowe siodłowe
 • Listwy ochronne na gazociągu
 • Trójniki stalowe
 • Badanie izolacji defektoskopem iskrowym
 • Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi
 • Wykonanie ściany oporowej
 • Urządzenia przeciskowe i przewiertowe
 • Wykonanie przecisków
 • Wykonanie przewiertów poziomych
 • Rury ochronne
 • Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe
 • Uszczelnienie końców rur
 • Kolumny wydmuchowe
 • Izolujące połączenia kołnierzowe lub monobloki przeciw prądom błądzącym dla ciśnienia nominalnego do 6,4 MPa
 • Kompensatory
 • Odwadniacze wysokiego ciśnienia
 • Przelotowe zespoły zaporowo - upustowe
 • Kątowe zespoły zaporowo - upustowe
 • Zespoły przyłączeniowe
 • Śluzy
 • Próba wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokiego ciśnienia
 • Oznakowanie trasy gazociągu
 • Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów

Rozdział 02.

Gazociągi rozdzielcze

 • Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia, montowanego przy użyciu sprzętu
 • Nadziemny układ zasuw
 • Kształtki stalowe
 • Zasuwy odcinające
 • Odwadniacze i zawory hydrauliczne
 • Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia
 • Króćce kołnierzowe
 • Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia
 • Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe
 • Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa
 • Sączki
 • Przyłącza domowe
 • Przejścia gazociągu przez ściany murowane
 • Przejścia przez ściany z betonu żwirowego
 • Zabezpieczenie kabli w ziemi
 • Węzeł pomiarowy
 • Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych

Rozdział 03.

Gazociągi z rur z polietylenu twardego

 • Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD)
 • Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego
 • Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych
 • Ustawienie zaworów i zasuw
 • Przyłącza domowe z PE
 • Rury ochronne osłonowe z PE, PCW, PP

Rozdział 04.

Gazociągi przesyłowe z rur stalowych izolowanych o średnicy zewnętrznej 820-1420mm

 • Transport technologiczny rur ze składowiska na linię montażu na odległość do 1km
 • Montaż i spawanie rurociągów na powierzchni terenu
 • Mechaniczne układanie odcinków rurociągów na dnie wykopu
 • Obciążniki betonowe siodłowe i samozaciskowe
 • Kotwienie rurociągów
 • Mechaniczne gięcie łuków z rur stalowych
 • Montaż wstawek z rur stalowych
 • Przeciąganie rur przewodowych i ochronnych przez rury ochronne i przejściowe
 • Uszczelnienie końca rury ochronnej pierścieniem samouszczelniającym
 • Badanie izolacji defektoskopem iskrowym
 • Montaż armatury łączonej za pomocą spawania
 • Naprawa uszkodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach, obwodowo taśmą PE lub miejscowo łatkami naprawczymi
 • Izolacja styków rurociągu
 • Badanie ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych z rur stalowych
 • Wykonanie przecisków metodą udarową

Być może zainteresują Cię także