Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-34

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówDział 34. Roboty elektromontażowe silnoprądowe

Rozdział 01.

Montaż słupów

 • Montaż słupów

Rozdział 02.

Montaż na słupach leżących poprzeczników przelotowych, narożnych i krańcowych bez lub z trzonami skrośnymi lub kabłąkowymi i wysięgnikami oświetlenia ulicznego

 • Zamocowanie poprzeczników

Rozdział 03.

Zamocowanie na poprzecznikach słupów leżących bezpieczników napowietrznych lub odgromników zaworowych

 • Zamocowanie na poprzecznikach słupów leżących bezpieczników napowietrznych lub odgromników zaworowych

Rozdział 04.

Stawianie słupów żelbetowych

 • Stawianie słupów pojedynczych
 • Stawianie słupów przy pomocy sprzętu mechanicznego
 • Wykonanie wykopu pod kotwę i montaż kotwy wraz z zasypaniem wykopu
 • Wykopanie kotwy z ziemi i zasypanie dołu

Rozdział 05.

Montaż odciążek lub podpór słupów narożnych

 • Montaż odciążki słupów
 • Montaż i stawianie podpór do słupów

Rozdział 06.

Nakręcenie izolatorów na trzony

 • Nakręcanie izolatorów na trzony

Rozdział 07.

Zamocowanie na słupach stojących poprzeczników przelotowych narożnych i krańcowych

 • Zamocowanie poprzeczników

Rozdział 08.

Zamocowanie na poprzecznikach słupów stojących bezpieczników napowietrznych lub odgromników zaworowych

 • Zamocowanie bezpieczników lub odgromników zaworowych na poprzecznikach słupów stojących

Rozdział 09.

Montaż przewodów roboczych oraz przewodów omijających i podwójnego zawieszenia

 • Rozwinięcie jednego przewodu rozciąganego ręcznie w terenie suchym
 • Naciąg odcinka linki ze słupa odporowego
 • Montaż przyłączy
 • Dodatki za ręczne rozciągnięcie przewodów
 • Skrzyżowanie przyłączy z liniami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi
 • Montaż przewodów

Rozdział 10.

Podłączenie bezpieczników i odgromników na słupie oraz odgromników na ścianie budynku i bezpieczników przed licznikiem

 • Montaż i podłączenie bezpieczników i odgromników

Rozdział 11.

Montaż przewodów YADYn

 • Montaż śruby hakowej lub wspornika na dachu lub ścianie
 • Montaż odciążki wspornika na dachu
 • Montaż konstrukcji wraz z odgromnikami na ścianie budynku
 • Montaż przyłącza przewodem YADYn
 • Montaż przerzutu przewodem YADYn
 • Układanie przewodu YADYn
 • Wykonanie koordynacji na przewodzie YADYn poprzez osłabienie izolacji żył przewodu na słupie
 • Wykonanie koordynacji śruby hakowej i wspornika z instalacją odgromową z puszką koordynacyjną lub bez puszki

Rozdział 12.

Roboty różne

 • Montaż skrzynki złączowej
 • Montaż na słupach wysięgników i opraw fluorescencyjnych i rtęciowych oświetlenia drogowego
 • Montaż na słupach wysięgnika i oprawy żarowej
 • Montaż fotoopornika na słupie do sterowania oświetlenia drogowego
 • Montaż linii zasilających skrzynkę oświetlenia drogowego
 • Montaż skrzynki oświetlenia drogowego na słupie
 • Wkręcenie i wymiana lamp oświetlenia drogowego na słupach oraz starterów przy pomocy samochodu z koszem
 • Wkręcenie prętów uziemiających przy pomocy urządzenia zamontowanego na ciągniku
 • Montaż złącza kontrolnego na słupie
 • Obsługa świdrostawiacza przy wykonywaniu wykopów
 • Obsługa świdrostawiacza przy stawianiu słupów
 • Stawianie słupów świdrostawiaczem
 • Stawianie słupa rozkracznego świdrostawiaczem

Być może zainteresują Cię także