Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 4-02

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Netto Brutto (VAT 23%)
70,00 zł 86,10 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje wodociągowe

 • Rurociągi
  • Wymiana odcinka rury żeliwnej ciśnieniowej kielichowej w wykopie
  • Wymiana trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego w wykopie
  • Wymiana odcinka rury żeliwnej ciśnieniowej kielichowej na ścianie lub konstrukcji
  • Wymiana korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
  • Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
  • Wymiana uszczelnienia w kielichu rury żeliwnej ciśnieniowej
  • Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
  • Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
  • Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
  • Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej
  • Wymiana podejścia dopływowego do zaworów, baterii i płuczek
  • Wymiana uszczelnienia złącza rury stalowej o długim gwincie
  • Wymiana odcinka rury z PVC lub cPVC łączonego metodą klejenia
  • Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach klejonych
  • Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach klejonych
  • Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych
  • Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych
  • Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych
  • Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego w wykopie
  • Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
  • Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych metodą klejenia lub zgrzewania
 • Armatura
  • Wymiana zasuwy żeliwnej kielichowej w wykopie
  • Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej w wykopie
  • Wymiana zaworu przelotowego, kurka spustowego i zaworu hydrantowego
  • Wstawienie zaworu przelotowego
  • Wymiana lub wstawienie wodomierza w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych
  • Wymiana zaworu zwrotnego i zaworu bezpieczeństwa
  • Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) i kosza ssącego
  • Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania
  • Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania
  • Wymiana lub wstawienie wodomierza w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania
  • Wymiana baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, wannowej i bidetowej
  • Wymiana mieszacza natryskowego
  • Wymiana elementów do mieszaczy natryskowych
  • Wymiana głowicy w zaworze lub baterii
  • Wymiana uszczelek w zaworze lub baterii
  • Wymiana uszczelnienia dławicy w zaworze
  • Remont baterii
  • Demontaż hydrantu i osprzętu
  • Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego)
  • Demontaż baterii
  • Demontaż zaworu przelotowego i zwrotnego
  • Demontaż zaworu bezpieczeństwa
  • Demontaż mieszacza natryskowego lub wodomierza
 • Urządzenia
  • Demontaż zbiornika hydroforowego
  • Wymiana osprzętu hydroforu
  • Próba zbiornika hydroforowego
  • Wymiana sprężarki lub pompy ręcznej
  • Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) lub wężownicy
  • Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody lub termy
  • Wymiana pieca kąpielowego z armaturą i osprzętem
  • Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, pieca kąpielowego i termy elektrycznej

Rozdział 02.

Instalacje kanalizacyjne

 • Rurociągi i uzbrojenie
  • Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej
  • Wymiana lub wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego
  • Wymiana lub wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego
  • Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych i stalowych
  • Wymiana uszczelnienia w kielichu rury żeliwnej kanalizacyjnej
  • Wymiana odcinka rury kamionkowej w wykopie
  • Wymiana lub wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego w wykopie
  • Wymiana odcinka rury betonowej kielichowej w wykopie
  • Wymiana lub wstawienie trójnika betonowego kielichowego w wykopie
  • Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
  • Wymiana lub wstawienie trójnika z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
  • Wymiana podejścia z rur PVC łączonego metodą klejenia lub wciskową
  • Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego, żeliwnego lub kamionkowego kwasoodpornego
  • Wymiana lub wstawienie czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego z PVC
  • Wymiana lub wstawienie czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego
  • Wymiana- oddzielacza tłuszczu (tłuszczownika) i dołącznika (trapera)
  • Wymiana wpustu ściekowego lub jego elementów
  • Wymiana rury deszczowej lub jej elementów
 • Przybory i urządzenia
  • Wymiana zlewu, zmywaka lub zlewozmywaka
  • Wymiana umywalki porcelanowej lub żeliwnej szeregowej
  • Wymiana elementów zestawu umywalkowego
  • Wymiana wanny brodzika lub basenu natryskowego
  • Wymiana elementów wanny kąpielowej
  • Wymiana ustępu porcelanowego, żeliwnego lub bidetu
  • Wymiana miski ustępowej lub sedesu
  • Wymiana płuczki ustępowej
  • Wymiana rury spłucznej lub jej elementów
  • Wymiana elementów zestawu pisuarowego
 • Demontaż elementów i urządzeń
  • Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego lub z PVC
  • Demontaż rurociągu kamionkowego
  • Demontaż rurociągu betonowego
  • Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, żeliwnych i PVC
  • Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów
  • Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych
  • Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowana podejść dopływowych i odpływowych
  • Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego
  • Przeczyszczenie wpustów, podejść lub syfonów

Rozdział 03.

Instalacje gazowe

 • Rurociągi i armatura
  • Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o połączeniach gwintowanych z zastosowaniem długiego gwintu lub dwuzłączki
  • Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
  • Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego
  • Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego
  • Wymiana kolana gwintowanego na kolano spawane
  • Wymiana odwadniacza gazowego
  • Wymiana uszczelnienia złącza rury stalowej o długim gwincie
  • Wymiana kurka gazowego przelotowego lub laboratoryjnego
  • Remont kurka gazowego
  • Zakorkowanie podejścia gazowego
  • Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych
  • Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych
  • Demontaż podejścia do gazomierza
  • Demontaż odwadniaczy lub kurków gazowych
 • Urządzenia
  • Wymiana kuchni gazowych
  • Wymiana pieców gazowych
  • Demontaż urządzeń gazowych

Rozdział 04.

Kotłownie i węzły cieplne

 • Kotły żeliwne
  • Odłączenie lub przyłączenie kotła
  • Wymiana rozdzielacza z rur stalowych
  • Wymiana osprzętu kotła
  • Wymiana płaszcza otulczego kotła
  • Wymiana członu kotła i próba szczelności
  • Wymiana elementów kotła
  • Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem
  • Oczyszczenie czopucha, zasuwy dymowej i elementów kotła
  • Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu: KZ-5, ECA IN i ECA IV
  • Demontaż i rozebranie kotła
  • Demontaż elementów kotła
  • Demontaż osprzętu kotła
  • Demontaż kotłów stalowych, wodnych lub parowych typu: S-4 WK-1 (Es-ka); S-4 WC-1 (SŻ); S-4 PC-1 (SŻ); S-7 WC-1 (RSW); PC-1 (RSP); S-8 WC-1 (SŻIIG); S-8 PC-1 (SŻIIG)
 • Urządzenia
  • Wymiana naczynia wzbiorczego
  • Wymiana zbiornika kondensatu
  • Remont pojemnościowego podgrzewacza wody
  • Wymiana wężownicy w pojemnościowym podgrzewaczu wody
  • Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego
  • Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego
  • Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego
  • Demontaż podgrzewacza pojemnościowego
  • Demontaż zbiornika kondensatu i pomp
  • Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego
  • Demontaż odmulacza z rur stalowych
  • Demontaż urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy
  • Demontaż wymiennika ciepła przeciwprądowego typu JAD lub ROTOR
  • Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urzadzeń i instalacji c.o.
  • Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego

Rozdział 05.

Instalacja centralnego ogrzewania

 • Rurociągi i armatura
  • Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
  • Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych na długi gwint lub na śrubunek
  • Wymiana kryzy dławiącej w połączeniach gwintowanych i kołnierzowych
  • Wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych i zaworach z gwintem
  • Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych
  • Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
  • Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych
  • Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki
  • Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki i kurka spustowego
  • Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego kołnierzowego
  • Wymiana odwadniacza pływakowego i płynnego
  • Demontaż zaworu przelotowego i grzejnikowego lub dwuzłączki
  • Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego kołnierzowego
 • Grzejniki i urządzenia
  • Wymiana elementów grzejników żeliwnych członowych i próba szczelności
  • Wymiana grzejnika żeliwnego członowego i z rur ożebrowanych
  • Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora
  • Wymiana rur przyłącznych do grzejnika
  • Wymiana zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej)
  • Wymiana i demontaż zbiornika odpowietrzającego
  • Demontaż grzejnika żeliwnego członowego i z rur ożebrowanych
  • Demontaż grzejnika stalowego płytowego i z rur gładkich
  • Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych
  • Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego i konwektora

Rozdział 06.

Instalacje z rur miedzianych

 • Demontaż grzejnika odcinka rury miedzianej
 • Demontaż grzejnika trójnika miedzianego
 • Wstawienie trójnika miedzianego
 • Wymiana złączki miedzianej
 • Wymiana kompensatora U-kształtowego z rur miedzianych
 • Wymiana podejścia do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek ustępowych i wodomierzy
 • Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o.
 • Wymiana podejścia do odbiorników gazowych
 • Demontaż rurociągu miedzianego
 • Demontaż rur przyłącznych do grzejników oraz podejść do odbiorników gazowych

Być może zainteresują Cię także