Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR-W 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-02

Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-04

Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-07

Montaż pomp i sprężarek

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-09

Rurociągi technologiczne i armatura

Cena: 148,83 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-10

Montaż maszyn elektrycznych wirujących

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-11

Pokrycia antykorozyjne i ochronne

Cena: 111,93 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-12

Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-13

Transport maszyn i urządzeń na placu budowy

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-20

Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-21

Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-10

Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-11

Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-11r95

Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-12

Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-12r96

Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-13

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-14

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-15

Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-16

Roboty murowe w technologii "YTONG"

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-17

System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-18

Okładziny ścian zewnętrznych z paneli

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-19

Stolarka PCW, aluminium

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-20

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-21

Domy drewniane w technologii kanadyjskiej

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-22

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-23

Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-24

Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-25

Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-26

System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-27

Roboty murowe w systemie POROTHERM

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-28

Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-29

Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-30

Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-31

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-32

Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-33

Technologia docieplania budynków wg systemów STO

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-34

Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-35

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I

Cena: 67,65 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-36

Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-37

System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-38

Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-39

Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-40

Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-41

Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-44

Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-45

Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-01

Budowle i roboty ziemne

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-01u1

Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02

Konstrukcje budowlane

Cena: 314,88 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02s

Konstrukcje budowlane

Cena: 191,88 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02u1

Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-02u2

Konstrukcje budowlane

Cena: 252,15 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-03

Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-04

Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów

Cena: 109,47 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-05

Konstrukcje metalowe

Cena: 70,11 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-09

Nawierzchnie tramwajowe

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-10

Fundamenty specjalne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-11

Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia melioracji wodnych

Cena: 170,97 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-13

Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-14

Konstrukcje budowli morskich

Cena: 70,11 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 75,03 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u1

Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u2

Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-16

Izolacje termiczne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 86,10 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19u1

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20u1

Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-21

Tereny zieleni

Cena: 65,19 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-22

Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-23

Terenowe urządzenia sportowe

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-25

Urządzenia placu budowy

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-28

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Cena: 75,03 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-31u1

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-33

Konstrukcje mostowe

Cena: 65,19 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-33r90

Konstrukcje mostowe

Cena: 63,96 zł
  szczegóły Do koszyka