Informatory cenowe w kosztorysowaniu

Nasz informator cenowy służy tworzeniu kalkulacji budowanych, uwzględniających koszty robocizny, użytych podczas pracy materiałów oraz sprzętu, prezentowane w stawkach minimalnych, średnich, maksymalnych oraz obejmujących koszty samego zakupu. Dobrze skomponowany informator pozwoli na przeprowadzenie rzeczowej i dokładnej kalkulacji, z uwzględnieniem zmiennych oraz stałych kosztów pracy budowlanej, sanitarnej czy drogowej. Oparte są na katalogach nakładów rzeczowych, kwotach indywidualnych czy wskaźnikach narzutów.

Kosztorysy tego typu pozwalają na zaplanowanie inwestycji oraz rozłożenie poszczególnych etapów prac budowlanych. Prezentują jasno skorygowane wykazy cen uwzględniające wszystkie niezbędne elementy inwestycji. W zależności od katalogu możliwe staje się również oszacowanie kosztów budowy, przydatne zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora nieruchomości.

W zaprezentowanym poniżej wykazie informatorów cenowych znajdują się kompletne biuletyny Eurocenbud w zakresie całorocznym, przydatne podczas planowania inwestycji oraz szacowania kosztorysów budowy.

W skład udostępnianych informatorów Eurocenbud wchodzą ceny rynkowe:

Wykaz informatorów cenowych

IC Eurocenbud RMS 2018.2

IC Eurocenbud RMS 2018.2

Cena: 184,50 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2018.2

CJ Eurocenbud COS 2018.2

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2018.2

CJ Eurocenbud CPK 2018.2

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2018.2

CJ Eurocenbud CRB 2018.2

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2018.2

CJ Eurocenbud CRS 2018.2

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2018.2

CJ Eurocenbud CRD 2018.2

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2018.2

CJ Eurocenbud COD 2018.2

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2018.1

IC Eurocenbud RMS 2018.1

Cena: 190,65 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2018.1

CJ Eurocenbud COS 2018.1

Cena: 61,50 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2018.1

CJ Eurocenbud CPK 2018.1

Cena: 147,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2018.1

CJ Eurocenbud CRB 2018.1

Cena: 30,75 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2018.1

CJ Eurocenbud CRS 2018.1

Cena: 159,90 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2018.1

CJ Eurocenbud CRD 2018.1

Cena: 61,50 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2018.1

CJ Eurocenbud COD 2018.1

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2017.4

IC Eurocenbud RMS 2017.4

Cena: 178,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2017.4

CJ Eurocenbud COS 2017.4

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2017.4

CJ Eurocenbud CPK 2017.4

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2017.4

CJ Eurocenbud CRB 2017.4

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2017.4

CJ Eurocenbud CRS 2017.4

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2017.4

CJ Eurocenbud CRD 2017.4

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2017.4

CJ Eurocenbud COD 2017.4

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2017.3

IC Eurocenbud RMS 2017.3

Cena: 178,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2017.3

CJ Eurocenbud COS 2017.3

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2017.3

CJ Eurocenbud CPK 2017.3

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2017.3

CJ Eurocenbud CRB 2017.3

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2017.3

CJ Eurocenbud CRS 2017.3

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2017.3

CJ Eurocenbud CRD 2017.3

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2017.3

CJ Eurocenbud COD 2017.3

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2017.2

CJ Eurocenbud COS 2017.2

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2017.2

IC Eurocenbud RMS 2017.2

Cena: 178,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2017.2

CJ Eurocenbud CPK 2017.2

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2017.2

CJ Eurocenbud CRB 2017.2

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2017.2

CJ Eurocenbud CRS 2017.2

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2017.2

CJ Eurocenbud CRD 2017.2

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2017.2

CJ Eurocenbud COD 2017.2

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2017.1

CJ Eurocenbud COS 2017.1

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2017.1

IC Eurocenbud RMS 2017.1

Cena: 178,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2017.1

CJ Eurocenbud CPK 2017.1

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2017.1

CJ Eurocenbud CRB 2017.1

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2017.1

CJ Eurocenbud CRS 2017.1

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2017.1

CJ Eurocenbud CRD 2017.1

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2017.1

CJ Eurocenbud COD 2017.1

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2016.4

IC Eurocenbud RMS 2016.4

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2016.4

CJ Eurocenbud COS 2016.4

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2016.4

CJ Eurocenbud CPK 2016.4

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2016.4

CJ Eurocenbud CRB 2016.4

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2016.4

CJ Eurocenbud CRS 2016.4

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2016.4

CJ Eurocenbud CRD 2016.4

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2016.4

CJ Eurocenbud COD 2016.4

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2016.3

CJ Eurocenbud COS 2016.3

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2016.3

IC Eurocenbud RMS 2016.3

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2016.3

CJ Eurocenbud CPK 2016.3

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2016.3

CJ Eurocenbud CRB 2016.3

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2016.3

CJ Eurocenbud CRS 2016.3

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2016.3

CJ Eurocenbud CRD 2016.3

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2016.3

CJ Eurocenbud COD 2016.3

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2016.2

CJ Eurocenbud COS 2016.2

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2016.2

IC Eurocenbud RMS 2016.2

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2016.2

CJ Eurocenbud CPK 2016.2

Cena: 135,30 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2016.2

CJ Eurocenbud CRB 2016.2

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2016.2

CJ Eurocenbud CRS 2016.2

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2016.2

CJ Eurocenbud CRD 2016.2

Cena: 55,35 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2016.2

CJ Eurocenbud COD 2016.2

Cena: 24,60 zł
  szczegóły Do koszyka
IC Eurocenbud RMS 2016.1

IC Eurocenbud RMS 2016.1

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COS 2016.1

CJ Eurocenbud COS 2016.1

Cena: 49,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CPK 2016.1

CJ Eurocenbud CPK 2016.1

Cena: 147,60 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRB 2016.1

CJ Eurocenbud CRB 2016.1

Cena: 30,75 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRS 2016.1

CJ Eurocenbud CRS 2016.1

Cena: 172,20 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud CRD 2016.1

CJ Eurocenbud CRD 2016.1

Cena: 61,50 zł
  szczegóły Do koszyka
CJ Eurocenbud COD 2016.1

CJ Eurocenbud COD 2016.1

Cena: 36,90 zł
  szczegóły Do koszyka