Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-44

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż wsporników instalacji uziemiającej i piorunochronnej

 • Montaż wsporników na konstrukcjach i ścianach
 • Montaż wsporników odstępowych na dachach
 • wsporniki klejowe bez względu na rodzaj podłoża
 • Montaż wsporników dla instalacji piorunochronnej naprężonej na ścianach i dachach
 • Montaż wsporników odstępowych na słupach drewnianych

Rozdział 02.

Układanie i montaż przewodów odgromowych i uziemień

 • Układanie przewodów na wspornikach oraz na konstrukcji przez spawanie
 • Układanie płaskownika w kanałach oraz w rowach kablowych
 • Układanie przewodów na dachach płaskich na uprzednio zainstalowanych wspornikach
 • Układanie przewodów na dachach stromych na uprzednio zainstalowanych wspornikach
 • Układanie przewodów na słupach drewnianych stojących na gotowych wspornikach
 • Montaż przewodów siatki osłaniającej instalacji bezuchwytowej na podporze stalowej lub betonowej

Rozdział 03.

Montaż i pogrążanie uziomów

 • Montaż uziomu powierzchniowego
 • Montaż uziomu płytowego w gotowym wykopie lub studni z kręgów
 • Montaż uziomu ze stali profilowej lub rur przez ręczne wbijanie młotem
 • Montaż uziomu ze stali profilowej lub rur przez wbijanie mechaniczne
 • Montaż uziomu ze stali profilowej lub rur przez wstawienie uziemiacza do gotowego wykopu
 • Mechaniczne pogrążenie uziomów prętowych wibromłotem

Rozdział 04.

Montaż zwodów i iglic oraz stawianie słupów drewnianych i strunobetonowych do zwodów

 • Montaż zwodów pionowych z prętów ocynkowanych o średnicy 18mm na dachu oraz iglic z rury stalowej o średnicy do 2" z ostrzem odgromowym
 • Stawianie słupów do zwodów
 • Montaż zwodów poziomych wysokich

Rozdział 05.

Różne roboty montażowe

 • Łączenie przewodów uziemiających lub odgromowych przez spawanie
 • Łączenie przewodów na dachu za pomocą złącz skręcanych
 • Montaż złącz rynnowych i naprężających
 • Montaż złącz kontrolnych
 • Montaż na rurach
 • Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m
 • Gięcie płaskownika ocynkowanego i prętów
 • Zawieszenie i zdejmowanie drabin sznurowych
 • Montaż typowych iglic JO 2,5-10,0

Być może zainteresują Cię także