Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNP 18-13

Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówDział 13. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

Rozdział 01.

Urządzenia rozdzielcze i aparatura

 • Rozdzielnice niskiego napięcia
 • Rozdzielnice średniego napięcia
 • Przekładniki prądowe
 • Przekładniki napięciowe wysokiego napięcia
 • Odgromniki
 • Szynoprzewody i obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • Styczniki niskiego napięcia
 • Wyłączniki mocy wysokiego napięcia
 • Odłączniki, uziemniki, zwieracze
 • Wyłączniki niskiego napięcia

Rozdział 02.

Transformatory, dławiki, prostowniki i kondesatory

 • Transformatory grupy III
 • Transformatory grupy II do 25MVA
 • Dławiki średniego napięcia
 • Prostowniki do ładowania baterii akumulatorów do 150A (bez regulacji automatycznej)
 • Mostki prostownicze nieregulowane, trakcyjne do 1kV
 • Kondesatory średniego napięcia
 • Baterie kondesatorów niskiego napięcia
 • Zasobniki kondesatorowe

Rozdział 03.

Elektryczne maszyny wirujące

 • Silniki asynchroniczne
 • Generatory i kompensatory średniego napięcia
 • Maszyny prądu stałego o mocy do 500kV
 • Prądnice tachometryczne, selsyny, elektromagnesy i luzowniki
 • Agregatory prądotwórcze 3-fazowe niskiego napięcia
 • Suszenie maszyn elektrycznych

Rozdział 04.

Linie kablowe

 • Linie kablowe do 1kV
 • Linie kablowe do 60kV
 • Badania uzupełniające linii kablowej

Rozdział 05.

Mierniki tablicowe

 • Amperomierze i woltomierze
 • Watomierze lub waromierze tablicowe
 • Przyrządy pomiarowe i rejestrujące
 • Przekaźniki
 • Wyzwalacze nadprądowe i przekaźniki nadmiarowo-prądowe pierwotne
 • Regulatory
 • Elementy różne (sterowniki, kwitowniki, elektrozawory, elementy instalacji przeciwwybuchowej)

Rozdział 06.

Układy pomiarowe, zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji

 • Układy pomiarowe i zabezpieczeń rozdzielnic wysokiego napięcia
 • Układy sterowania, sygnalizacji, blokad rozdzielnic wysokiego napięcia
 • Układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń w rozdzielnicach niskiego napięcia
 • Symulowane próby działania automatyki energetycznej i układów zabezpieczeń

Rozdział 07.

Urządzenia sprężonego powietrza

 • Urządzenia sprężonego powietrza stacyjne wraz z instalacją pneumatyczną

Rozdział 08.

Baterie akumulatorów stacyjnych

 • Baterie akumulatorów stacyjnych

Rozdział 09.

Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa

 • Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych
 • Badania i pomiary ochrony odgromowej budynków i budowli

Rozdział 10.

Instalacje elektroenergetyczne

 • Instalacje elektroenergetyczne

Rozdział 11.

Urządzenia dźwignicowe

 • Nastawniki
 • Wyłączniki krańcowe
 • Troleje i zbieraki
 • Buczki i dzwonki
 • Oporniki i grzejniki

Rozdział 12.

Roboty różne

 • Roboty różne

Rozdział 13.

Typowe urządzenia elektroniczne i tyrystorowe

 • Przekaźniki elektroniczne
 • Typowe urządzenia elektroniczne
 • Bloki i układy przekształtników, przemienników tyrystorowych chłodzonych powietrzem

Rozdział 14.

Indywidualne układy elektroniczne automatyki przemysłowej

 • Próby pomontażowe

Być może zainteresują Cię także