Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-08

Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego

Netto Brutto (VAT 23%)
86,00 zł 105,78 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Rurociągi w chodnikach

 • Rurociągi wodne w chodnikach o połączeniach spawanych
  • na ciśnienie do 2,5MPa
  • na ciśnienie do 4,0MPa
  • na ciśnienie do 6,4MPa
  • na ciśnienie do 10,0MPa
 • Rurociągi wodne w chodnikach o połączeniach kołnierzowych
  • na ciśnienie do 2,5MPa
  • na ciśnienie do 4,0MPa
  • na ciśnienie do 6,4MPa
  • na ciśnienie do 10,0MPa
  • Rurociągi sprężonego powietrza w chodnikach o połączeniach spawanych na ciśnienie do 1,6MPa
  • Rurociągi sprężonego powietrza w chodnikach o połączeniach kołnierzowych z przyspawanymi kołnierzami na ciśnienie do 1,6MPa
  • Rurociągi sprężonego powietrza w chodnikach o połączeniach kołnierzowych z luźnymi kołnierzami na ciśnienie do 1,6MPa
  • Rurociągi w chodnikach sprężonego powietrza o połączeniach kołnierzowych na ciśnienie do 20,0MPa i sprężonego powietrza "Armstrong" na ciśnienie do 84,0MPa
  • Rurociągi metanowe w chodnikach na ciśnienie 1,6MPA
  • Rurociągi podsadzkowe w chodnikach o połączeniach kołnierzowych
 • Rurociągi w chodnikach - kształtki o połączeniach spawanych i kołnierzowych
  • kolana na ciśnienie do 2,5MPa
  • kolana na ciśnienie do 4,0MPa
  • kolana na ciśnienie do 6,4MPa
  • kolana na ciśnienie do 10,0MPa
  • trójniki na ciśnienie do 2,5MPa
  • trójniki na ciśnienie do 4,0MPa
  • trójniki na ciśnienie do 6,4MPa
  • trójniki na ciśnienie do 10,0MPa
  • zwężki na ciśnienie do 2,5MPa
  • zwężki na ciśnienie do 4,0MPa
  • zwężki na ciśnienie do 6,4MPa
  • zwężki na ciśnienie do 10,0MPa
  • Kształtki stalowo-ceramiczne do rurociągów podsadzkowych
  • Rurociągi w chodnikach

Rozdział 02.

Orurowanie komory zmywczej podsadzki płynnej i urządzeń energetycznych na powierzchni

 • Konstrukcja stalowa
 • Rurociągi o połączeniach spawanych
 • Rurociągi o połączeniach kołnierzowych
 • Kolana o połączeniach spawanych
 • Kolana o połączeniach kołnierzowych
 • Trójniki o połączeniach spawanych
 • Trójniki o połączeniach kołnierzowych
 • Zwężki o połączeniach spawanych
 • Zwężki o połączeniach kołnierzowych
 • Monitory stałe i ruchome

Rozdział 03.

Rurociągi w szybach

 • Urządzenia do opuszczania ciągów rur
 • Rurociągi wodne w szybach o połączeniach spawanych
  • na ciśnienie do 2,5MPa
  • na ciśnienie do 4,0MPa
  • na ciśnienie do 6,4MPa
  • na ciśnienie do 10,0MPa
 • Rurociągi wodne w szybach o połączeniach kołnierzowych
  • na ciśnienie do 2,5MPa
  • na ciśnienie do 4,0MPa
  • na ciśnienie do 6,4MPa
  • na ciśnienie do 10,0MPa
 • Rurociągi sprężonego powietrza na ciśnienie do 1,6MPa i średnicy 159-508mm
  • o połączeniach spawanych
  • o połączeniach kołnierzowych
  • Rurociągi sprężonego powietrza w szybach na ciśnienie do 20MPa i rurociąg "Armstrong" w szybach na ciśnienie do 84MPa
  • Rurociągi metanowe w szybach o połączeniach kołnierzowych na ciśnienie do 1,6MPa o średnicy 219-324mm
  • Rurociągi podsadzkowe w szybach

Rozdział 04.

Armatura na dole kopalni i armatura orurowania urządzeń energetycznych na powierzchni

 • Zasuwy
  • na ciśnienie nominalne do 2,5MPa
  • na ciśnienie nominalne do 4,0MPa
  • na ciśnienie nominalne do 6,4MPa
  • na ciśnienie nominalne do 10,0MPa
  • Zawory zaporowe
 • Zawory zwrotne klapowe
  • na ciśnienie do 2,5MPa
  • na ciśnienie do 4,0MPa
  • na ciśnienie do 6,4MPa
  • na ciśnienie do 10,0MPa
  • Zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 4,0MPa i garnki odwadniające na ciśnienie 1,6MPa
  • Kosze ssące
  • Wodooddzielacze na ciśnienie nominalne do 1,6MPa
  • Zasuwy podsadzkowe
  • Napędy zaworów i zasuw - kolumienka podłogowa z wałkiem napędowym

Być może zainteresują Cię także