Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-18

Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego

Netto Brutto (VAT 23%)
76,00 zł 93,48 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Kotły wodne

 • Kotły wodne o wydajności do 1,25Gcal/h
 • Kotły wodne o wydajności powyżej 1,25 do 2,5Gcal/h
 • Kotły wodne o wydajności powyżej 2,5 do 5Gcal/h
 • Kotły wodne o wydajności powyżej 5 do 10Gcal/h
 • Kotły wodne o wydajności powyżej 10 do 25Gcal/h

Rozdział 02.

Kotły parowe

 • Kotły parowe o wydajności do 16t/h
 • Kotły parowe o wydajności powyżej 16 do 32t/h
 • Kotły parowe o wydajności powyżej 32 do 75t/h

Rozdział 03.

Roboty pomocnicze i uzupełniające

 • Wykonanie montaż przeróbka konstrukcji podestów i schodów
 • Kucie obmurza, wymurówki kotła
 • Szlifowanie płaszczyzn i napawanie
 • Gięcie rur na gorąco - kąt gięcia do 90 stopni
 • Gięcie rur na gorąco - kąt gięcia powyżej 90 stopni

Być może zainteresują Cię także