Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-07

Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego

Netto Brutto (VAT 23%)
81,00 zł 99,63 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Transport poziomy na powierzchni

 • Załadunek i wyładunek ładunku na wozy lub platformy
 • Przemieszczanie ładunku
 • Przetaczanie ładunku o kształcie walcowym ręcznie
 • Przenoszenie ładunku w rękach lub na plecach
 • Przemieszczanie ładunku żurawiem samochodowym
 • Przetaczanie wozów lub platform

Rozdział 02.

Transport pionowy na powierzchni

 • Podnoszenie lub opuszczanie wciągarkami
 • Podnoszenie lub opuszczanie ładunku

Rozdział 03.

Transport pionowy w szybach lub szybikach

 • Załadunek i wypchnięcie ręczne wozu z ładunkiem do i z klatki
 • Załadunek i wyładunek ręczny
 • Opuszczanie lub ciągnienie ładunku kategorii A i B w szybach lub szybikach, maszynami wyciągowymi bębnowymi - w klatce lub w skipie, pod klatką lub pod skipem, pod kubłem lub pod liną
 • Opuszczanie lub ciągnienie ładunku kategorii A i B w szybach lub szybikach, maszynami wyciągowymi jednolinowymi z kołem pędnym - w klatce lub w skipie, pod klatką lub pod skipem
 • Opuszczanie lub ciągnienie ładunku kategorii A i B w szybach, maszynami wyciągowymi wielolinowymi - w klatce lub w skipie, pod klatką lub pod skipem
 • Opuszczanie lub ciągnienie ładunku kategorii A i B w szybach, maszynami wyciągowymi do głębienia szybów w kuble, pod kubłem, pod liną
 • Opuszczanie lub ciągnienie ładunków

Rozdział 04.

Transport poziomy w przekopach, chodnikach i sztolniach

 • Załadunek i wyładunek ręczny ładunku kategorii A i B na wozy lub platformy, wciągnikami lub wciągarkami o napędzie ręcznym lub elektrycznym
 • Przemieszczanie ładunku kategorii A i B na płozach lub wałkach na odległość do 100m wciągarkami o napędzie ręcznym lub elektrycznym
 • Przemieszczanie ręczne ładunku kategorii A i B na wałkach i rolkach na odległość do 100m
 • Przenoszenie w rękach lub na plecach ładunku kategorii A i B na odległość do 100m
 • Przetaczanie wozów lub platform z ładunkiem
 • Podnoszenie lub opuszczanie ładunku kategorii A i B na wysokość do 5m

Rozdział 05.

Transport pochyły w upadowych, pochylniach i dowierzchniach

 • Załadunek i wyładunek ładunku na wozy lub platformy ręcznie i wciągnikami
 • Przemieszczenie ładunku w wyrobiskach pochyłych
 • Przenoszenie ładunku w wyrobiskach, w rękach lub na plecach na odległość do 100m
 • Opuszczanie lub ciągnienie wozów z ładunkiem w wyrobiskach pochyłych, kołowrotami, wciągarkami lub maszynami wyciągowymi
 • Podnoszenie lub opuszczanie ładunku

Rozdział 06.

Transport scalony pionowy w szybach i szybikach oraz poziomy w przekopach, chodnikach i sztolniach

 • Transport scalony

Rozdział 07.

Prace przygotowawcze do transportu oraz roboty pomocnicze do montażu i demontażu sprzętu transportowego

 • Przygotowanie konstrukcji, maszyn i urządzeń do transportu w wyrobiskach górniczych (rozebranie na elementy i scalenie)
 • Montaż i demontaż
 • Ułożenie i rozebranie klatki lub pochylni z podkładów lub krawędziaków na wysokość do 3m

Być może zainteresują Cię także