Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 9-15

Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL"

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Przygotowanie i gruntowanie podłoży z zastosowaniem preparatu gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS

  • Jednokrotne gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Rozdział 02.

Izolowanie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z zastosowaniem masy bitumicznej Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

  • Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Rozdział 03.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z zastosowaniem papy Fundament Szybki Profil SBS

  • Izolacje powierzchni poziomych i pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS

Rozdział 04.

Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt TERMO PIR, płyt styropianu EPS lub płyt styropianu XPS

  • Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, płyt styropianu EPS lub płyt styropianu XPS

Rozdział 05.

Wykonanie drenażu ścian fundamentowych z zastosowaniem maty drenującej ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS

  • Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS

Być może zainteresują Cię także