Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-01

Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Budowle podsadzkowe

 • Podkłady betonowe, płyty fundamentowe i płyty denne
 • Ściany żelbetowe
 • Przypory żelbetowe
 • Ściany żelbetowe skośne wykuszy
 • Odcinkowe przykrycia zbiorników cylindrycznych, płyty wspornikowe i galeria
 • Montaż konstrukcji noża studni
 • Cylindryczne ściany żelbetowe studni opuszczanych
 • Warstwy tiksotropowe z bentonitu dla ścian studni opuszczanych
 • Opuszczanie studni żelbetowych
 • Zbrojenie konstrukcji budowli podsadzkowych

Rozdział 02.

Żelbetowe wieże wyciągowe

 • Płyty fundamentowe wieży wyciągowej
 • Ściany
 • Słupy w trzonie wieży wyciągowej
 • Belki stropowe w wieżach wyciągowych
 • Płyty stropowe w wieżach wyciągowych
 • Belkościany żelbetowe w trzonie wieży wyciągowej pod maszyny wyciągowe
 • Montaż i demontaż urządzeń ślizgowych
 • Praca urządzenia ślizgowego
 • Zbrojenie konstrukcji wież wyciągowych

Rozdział 03.

Budowle mechanicznej przeróbki węgla

 • Fundamenty żelbetowe
 • Płyty fundamentowe żelbetowe żebrowe i koliste
 • Słupy żelbetowe prostokątne w szkielecie budynku
 • Belki i podciągi żelbetowe w szkielecie budynku
 • Płyty żelbetowe stropów żebrowych
 • Strop żelbetowy na dźwigarach stalowych obetonowanie dźwigarów
 • Ściany żelbetowe
 • Fundamenty betonowe pod urządzenia na stropach
 • Kanały żelbetowe pod stropami budynków
 • Przekrycie balami otworów stropowych
 • Ściany żelbetowe zbiorników okrągłych
 • Belki żelbetowe pierścieniowe
 • Płyty żelbetowe denne stożkowe
 • Montaż i demontaż urządzeń dla zbiorników węgla
 • Praca urządzenia ślizgowego przy wykonywaniu zbiornika węgla
 • Koryta i kanały przelewowe w odmulnikach i osadnikach
 • Płyta betonowa skarpy i dna osadnika
 • Drenaż w płycie dennej osadnika
 • Mnichy i studzienki żelbetowe osadników
 • Zbrojenie konstrukcji metodą tradycyjną
 • Zbrojenie konstrukcji z elementów prefabrykowanych

Być może zainteresują Cię także