Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-11

Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż elementów orurowania

 • Połączenia kołnierzowe Pn 1,6 MPa
 • Połączenia kołnierzowe Pn 4,0 MPa
 • Połączenia kołnierzowe Pn 6,4 MPa
 • Połączenia kołnierzowe Pn 10 MPa
 • Połączenia kołnierzowe Pn 16 MPa
 • Połączenia kołnierzowe Pn 21 MPa
 • Połączenia kołnierzowe Pn 35 MPa
 • Montaż łuków giętych 45-60 stopni
 • Montaż łuków giętych 90 stopni
 • Montaż łuków giętych 180 stopni
 • Montaż łuków segmentowych 30-45 stopni
 • Montaż łuków segmentowych 60 stopni
 • Montaż łuków segmentowych 90 stopni
 • Montaż trójników z nakładką Pn 6,4 MPa
 • Montaż trójników z nakładką Pn 10 MPa
 • Trójniki kute Pn 6,4-16 Mpa
 • Trójniki kute Pn 21-35 Mpa
 • Kołnierze zaślepiające Pn 6,4 MPa
 • Kołnierze zaślepiające Pn 10 MPa
 • Kołnierze zaślepiające Pn 16 MPa

Rozdział 02.

Montaż armatury

 • Zasuwy kołnierzowe
 • Zawory zaporowe do wspawania Pn 10-40 MPa 15 do 50mm
 • Zawory zwrotne pokrywowe do wspawania Pn 10 MPa 32 do 50mm
 • Zawory iglicowe Pn 30-40 MPa 6 i 10mm
 • Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe sprężynowe
 • Zwężki redukcyjne
 • Uszczelniacze do zasuw Pn 6,4-35 MPa 32 do 50mm

Rozdział 03.

Montaż urządzeń

 • Urządzenia do dawkowania menatolu
 • Odwadniacze kieszeniowe
 • Wymienniki ciepła
 • Odcinki pomiarowe z pomiarem przytarczowym
 • Oddzielacze
 • Zbiorniki leżące cylindryczne Pn 1 MPa 20 i 45m3
 • Zbiorniki bezciśnieniowe cylindryczne i prostokątne 3,5 do 50m3
 • Regeneratory DEG o powierzchni wymiany 2,4 m2 i 5,6m2

Być może zainteresują Cię także