Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-06

Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń

Netto Brutto (VAT 23%)
92,00 zł 113,16 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Kable elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i teletechniczne w wyrobiskach pionowych

 • Opuszczanie kabli w szybie z zawieszeniem na konstrukcji
 • Montaż i demontaż wciągarki
 • Opuszczanie lin uziemiających, lin nośnych i lin rewizyjnych w szybie
 • Wykonanie i zamocowanie konsoli dla kabli szybowych
 • Opuszczenie i tymczasowe zawieszenie kabli w szybie na linie
 • Montaż mufy kablowej w szybie

Rozdział 02.

Kable elektroenergetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne w wyrobiskach poziomych

 • Montaż mufy kablowej
 • Montaż głowicy kablowej
 • Wykonanie przejścia dla kabla przez tamę betonową
 • Wykonanie przejścia dla kabla przez tamę z cegły
 • Wykonanie i zamocowanie ochron kablowych
 • Wykonanie i zabudowanie drabinek kablowych
 • Obrobienie i podłączenie kabli silnoprądowych
 • Obrobienie i podłączenie kabli sterowniczych
 • Układanie kabli na gotowych uchwytach kablowych

Rozdział 03.

Stacje transformatorowo-rozdzielcze wysokiego napięcia

 • Montaż pól rozdzielczych
 • Montaż przewoźnej stacji
 • Malowanie liter, cyfr i znaków na podłożu metalowym
 • Wykonanie obwodów okrężnych w szafach i pulpitach na blasze lub konstrukcji
 • Wykonanie połączeń z podłączeniem do zacisków przewodami
 • Podłączenie do zacisków przewodów
 • Malowanie rozdzielnic blaszanych
 • Malowanie uziomów
 • Montaż sieci uziemiającej

Rozdział 04.

Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji

 • Montaż
 • Zabudowania urządzenia kontroli
 • Montaż tablic sterowniczych
 • Ustawienie rozdzielni szafowych
 • Montaż szafy sterowniczo-sygnalizacyjnej
 • Ustawienie i zamocowanie szafy sygnalizacyjnej
 • Montaż rozdzielni skrzynkowej żeliwnej
 • Zabudowanie skrzynek żeliwnych oraz montaż rozdzielnic skrzynkowych ognioszczelnych
 • Montaż pulpitu sterowniczego
 • Montaż linki awaryjnej nad taśmociągiem

Rozdział 05.

Oświetlenie wyrobisk

 • Montaż oprawy żarowej
 • Montaż puszki odgałęźnej metalowej
 • Montaż puszki odgałęźnej ognioszczelnej

Rozdział 06.

Sieć trakcyjna dołowa

 • Montaż przewodu jezdnego pojedynczego dla sieci jednotorowej
 • Zdejmowanie poprzecznych zawieszeń przy układaniu kabli ponad drutami poprzecznymi sieci
 • Montaż przewodu jezdnego pojedynczego dla sieci dwutorowej
 • Montaż przewodu jezdnego pojedynczego dla sieci jedno i dwutorowej
 • Montaż przewodu jezdnego podwójnego dla sieci jedno i dwutorowej
 • Wykonanie i montaż zawieszenia przewodu jezdnego
 • Montaż przerywacza prądu
 • Wykonanie i montaż
 • Montaż

Rozdział 07.

Zabezpieczenie ruchu pociągów na dole kopalni

 • Montaż

Rozdział 08.

Sieć teletechniczna dołowa

 • Układanie kabli teletechnicznych
 • Montaż i zamocowanie skrzynek telefonicznych
 • Montaż i zamocowanie żył mufy kablowej
 • Wykonanie i zamocowanie uchwytu kablowego
 • Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczej dla skrzynek i aparatury teletechnicznej

Rozdział 09.

Sygnalizacja szybowa

 • Wykonanie i montaż tablic sygnałowych mocowanych do obudowy murowej, betonowej lub kamiennej
 • Wykonanie i montaż tablic sygnałowych mocowanych do konstrukcji
 • Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub konstrukcji
 • Aparatura mocowana do tablicy sygnałowej lub konstrukcji
 • Układanie kabli sygnałowych na tablicy, konstrukcji i murze
 • Obrobienie, rozszycie i podłączenie końca kabla
 • Wykonanie i zamocowanie konstrukcji
 • Wykonanie i montaż osłon kablowych

Rozdział 10.

Próby montażowe

 • Badanie
 • Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla
 • Badanie
 • Badanie celki rozdzielnicy RSW 10/1 z wyłącznikiem mocy, 2 przekładnikami prądowymi, bezpiecznikami w.n. przekładnikiem ziemnozwarciowym
 • Badanie celki rozdzielnicy RSW 10/1
 • Badanie
 • Badanie silnika asynchronicznego
 • Badanie

Być może zainteresują Cię także