Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 9-26

Zewnętrzne odwodnienia liniowe

Netto Brutto (VAT 23%)
45,00 zł
33,75 zł
55,35 zł
41,51 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego

  • Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100mm
  • Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150mm
  • Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200mm
  • Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300mm

Rozdział 02.

Studzienki odpływowe w ciągach liniowych

  • Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego

Być może zainteresują Cię także