Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-20

Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych

Netto Brutto (VAT 23%)
68,00 zł 83,64 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Maszyny, urządzenia i konstrukcje metalowe - nadszybia, podszybia, szybów i szybików

 • Obieg wozów na podszybiu
 • Obieg wozów na nadszybiu
 • Szybiki wyciągowe międzypoziomowe - konstrukcje metalowe
 • Urządzenia skipowe załadowcze - kolejki łańcuchowe na podszybiu
 • Urządzenia skipowe załadowcze na podszybiu
 • Urządzenia do czyszczenia rząpia na podszybiu
 • Urządzenia skipowe wyładowcze na nadszybiu
 • Urządzenia szybowe wyciągowe

Rozdział 02.

Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla

 • Kruszarki
 • Sita
 • Zamknięcia zbiorników
 • Zbiorniki
 • Przesiewacze
 • Próbobiorniki i wagi taśmowe
 • Osadzarki wzbogacalniki leje
 • Podajniki
 • Przenośniki
 • Zsuwnie, koryta, rynny, wanny
 • Rekuperatory, stożki, filtry, mieszalniki, podesty, wózki
 • Remont osadzarek próżniowych typu OZ

Rozdział 03.

Konstrukcje stalowe budynków szkieletowych, pomostów i wież wyciągowych

 • Budynki szkieletowe i pomosty
 • Pomosty
 • Belki podsuwnicowe
 • Tory podsuwnicowe i dźwigowe
 • Wiązary dachowe
 • Stężenia dachowe
 • Płatwie dachowe
 • Konstrukcje budynków szkieletowych
 • Konstrukcje stalowe wież wyciągowych
 • Konstrukcje wież wyciągowych o wysokości do 35m
 • Konstrukcje wież wyciągowych o wysokości do 45m
 • Konstrukcje wież wyciągowych o wysokości ponad 45m

Rozdział 04.

Wzmocnienia i przeróbki konstrukcji metalowych

 • Wykonanie wzmocnionych elementów konstrukcji metalowych
 • Wykonanie przeróbki konstrukcji metalowej
 • Wykonanie przeróbki konstrukcji nośnej

Być może zainteresują Cię także