Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-04

Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego

Netto Brutto (VAT 23%)
68,00 zł 83,64 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Pompy

 • Przegląd i montaż pomp

Rozdział 02.

Sprężarki

 • Sprężarki promieniowe i rotacyjne
 • Sprężarki tłokowe

Rozdział 03.

Wentylatory

 • Wentylatory

Rozdział 04.

Wyposażenie wentylatorów

 • Wyposażenie wentylatora

Rozdział 05.

Urządzenia wydobywcze

 • Zawieszenie klatek szybowych
 • Zawieszenie skipów lub skipoklatek
 • Zakładanie prowadników linowych
 • Zawieszenie urządzeń wydobywczych dwulinowych i czterolinowych
 • Montaż kół linowych

Rozdział 06.

Urządzenia nad i podszybia

 • Montaż urządzeń obiegu wozów z obrotnicami na nadszybiu
 • Obieg wozów na podszybiu - kolejki łańcuchowe
 • Urządzenia rozładowcze na poziomie
 • Montaż urządzeń przyszybowych na podszybiu
 • Montaż urządzeń załadowczych skipowych
 • Montaż urządzeń rozładowczych skipowych

Być może zainteresują Cię także