Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR BC-02

Roboty budowlane w systemie Schomburg

Netto Brutto (VAT 23%)
110,00 zł 135,30 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Renowacja starego budownictwa

 • Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej
 • Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej
 • Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej
 • Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
 • Przepona pozioma w ścianach o grubości ponad 60cm, otwory do iniekcji wykonane z dwóch stron ściany
 • Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze
 • Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych
 • Tynki renowacyjne THERMOPAL
 • Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie, malowanie
 • Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
 • Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2
 • Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL
 • Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT
 • Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASOLINWS
 • Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa

Rozdział 02.

Renowacja betonu

 • Czyszczenie powierzchni betonowych
 • Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych
 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych
 • Wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw
 • Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną
 • Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową
 • Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo-polimerową SPCC
 • Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
 • Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą ASODUR IH
 • Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą ASOCRET-VM-K30 (o grubości 5-30mm) lub mineralną zaprawą ASOCRET -VM-K100 (o grubości 20-100mm)
 • Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych

Rozdział 03.

Izolacje i uszczelnienia budowlane

 • Izolacje i uszczelnienia
 • Uszczelnienie
 • Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej ASOL-FE
 • Wypełnienie spoin
 • Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie kształtek
 • Uszczelnienie połączeń z kratkami i przepustami rurowymi elastyczną masą ASOFLEX-SDM
 • Montaż węży iniekcyjnych AQUAFIN CJ1
 • Montaż węży iniekcyjnych AQUAFIN CJ2
 • Montaż taśm bentonitowych AQUAFIN CJ3 i AQUAF1N CJ4
 • Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami AQUAFIN Pl i AQUAFINP4

Rozdział 04.

Posadzki przemysłowe

 • Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych systemem ASODUR-BI/BS
 • Gruntowanie podłoży mineralnych (cementowych) żywicą epoksydową ASODUR-GBM oraz gruntowanie zaolejonych lub/i wilgotnych podłoży powierzchni mineralnych (cementowych) żywicą epoksydową ASODUR-SG2
 • Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe - system ASODUR-ZNP/BS
 • Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2
 • Powłoka ochronna ASO-HS7 odporna na olej opałowy
 • Chemoodporna powłoka epoksydowa ASODUR-TE
 • Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB
 • Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodpoma z żywicy epoksydowej ASODUR UBS
 • Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5cm
 • Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB
 • Lakierowanie posadzek żywicznych
 • Posadzka i powłoka ochronna neutralna dla artykułów spożywczych ASOFLOOR LB
 • Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej ASOFLOOR-AB
 • Jastrych z żywicy epoksydowej ASOFLOOR-SFE zbrojony włóknami ftalowymi
 • Podkład posadzkowy szybkowiażący ASOFLOOR-EZ2
 • Wylewka samopoziomująca

Rozdział 05.

Systemy klejenia okładzin ceramicznych

 • Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
 • Licowanie słupów i kolumn płytkami z kamieni sztucznych układanych
 • Dodatki/potrącenia do tablic 0501-0508
 • Posadzki z płytek z kamieni sztucznych
 • Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o różnych kształtach (okrągłe, wieloboczne, wstawki z małych płytek, itp.)
 • Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej epoksydowy na dnie basenów ze spadkiem > 10%
 • Dodatki / potrącenia do tablic 0511-0518
 • Cokoły z płytek z kamieni sztucznych układanych
 • Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych
 • Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych
 • Montaż rynien przelewowych i kształtek przelewowych w basenach na klej epoksydowy na klej cienkowarstwowy mineralny

Rozdział 06.

Docieplenia w systemie Schomburg

 • Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
 • Tynk mozaikowy REYADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
 • Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą
 • Ocieplenie ścian budynków
 • Docieplenie ścian budynków przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki tynku mineralnego RENOTHERM
 • Docieplenie ścian budynków przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej masy tynku akrylowego REVADRESS - Decorputz
 • Docieplenie ścian budynków przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej masy tynku silikonowego TAGOCON - Decorputz
 • Docieplenie ścian budynków przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej masy tynku silikatowego TAGOSIL - Decorputz
 • Montaż profili elewacyjnych
 • Roboty uzupełniające - wykonanie szczelin dylatacyjnych
 • Malowanie elewacji
 • Malowanie tynków wewnętrznych

Być może zainteresują Cię także