Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 21-01

Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Netto Brutto (VAT 23%)
58,00 zł 71,34 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Aparaty, maszyny i urządzenia do produkcji kwasu siarkowego

 • Przewód balonowego odpylania
 • Osadnik szlamu
 • Elektrofiltr
 • Topielnik siarki
 • Rurociąg siarki
 • Wężownice i kolektory zbiornika magazynowego płynnej siarki
 • Zbiornik
 • Filtr siarki
 • Piec
 • Podgrzewacz wody
 • Aparat kontaktowy
 • Wymienniki ciepła, dostarczone w segmentach z zawalcowanymi rurkami
 • Płaszcz wymiennika ciepła
 • Rurki wymienników ciepła
 • Wymienniki ciepła dostarczone w elementach - nakłady scalone
 • Gazociągi węzła kontaktowego
 • Wieża
 • Skruber "SVEMCO"
 • Odstojnik kwasu
 • Odemglacz świecowy
 • Łapacz mgły z filtrem teflonowym
 • Mieszalnik monohydratu
 • Zbiornik cyrkulacyjny
 • Chłodnice
 • Zbiorniki magazynowe
 • Materiały pomocnicze stosowane przy montażu aparatów, maszyn i urządzeń

Rozdział 02.

Aparaty, maszyny i urządzenia przemysłu sodowego oraz do produkcji superfosfatu

 • Piec wapienny FCH
 • Lasownik wapna
 • Zbiornik mleka wapiennego średnicy 3000mm
 • Filtr
 • Aparat destylacyjny DS
 • Podgrzewacz destylera RH
 • Mieszalnik PLM średnicy 3250mm
 • Rozprężacz DT średnicy 4000mm
 • Aparat ABM średnicy 2730mm
 • Aparat SB-CL średnicy 2740mm
 • Płucznik gazu L-CL średnicy 2800mm
 • Absorber średnicy 2800mm
 • Aparat
 • Chłodnica gazu RG-RH średnicy 2800mm
 • Kolumna karbonizacyjna
 • Chłodnice RSA z rur żeliwnych - średnicy 168mm
 • Chłodnice RSA z rur stalowych - średnicy 168mm
 • Aparat DCB średnicy 2750mm
 • Suszarnia obrotowa SHT
 • Aparat SB-SHT średnicy 1800mm
 • Montaż i demontaż rurek w beczkach chłodnicowych
 • Filtr próżniowy bębnowy średnicy 1800mm
 • Kaustyfikator CST średnicy 2600mm
 • Koncentrator średnicy 2800mm
 • Aparat wyparny
 • Montaż i demontaź rur grzejnych i centralnych aparatów wyparnych
 • Zbiornik ługu stężonego
 • Dekanter średnicy 9000mm
 • Wymiana kształtek rurociągów żeliwnych
 • Remont młyna
 • Filtry tkaninowe
 • Rozcieńczalnik kwasu
 • Zbiornik przelewowy
 • Dozownik mlewa
 • Waga Libra
 • Dozownik czerpakowy
 • Mieszalnik czteromieszadłowy
 • Komora ciągła
 • Remont komory ciągłej
 • Instalacja absorbcji gazów fluorokrzemowych
 • Komora
 • Odkraplacz kolumny absorbcyjnej
 • Przenośnik rewersyjny
 • Rozrzutnik bębnowy superfosfatu
 • Granulator bębnowy
 • Komora spalania
 • Suszarnia obrotowa
 • Komora wysypowa
 • Opłotowanie suszarni
 • Baterie cyklonów odpylania superfosfatu granulowanego
 • Zasobnik przejściowy
 • Przewody odpylania superfosfatu granulowanego
 • Chłodnica bębnowa
 • Bęben suszarni i chłodnicy - scalanie
 • Wewnętrzne wyposażenie suszarni, granulatora i chłodnicy
 • Przesiewacz wibracyjny - trójpokładowy
 • Remont elementów przesiewacza wibracyjnego trójpokładowego
 • Osłona pyłochłonna sita wibracyjnego
 • Przesyp z sit do kruszarek
 • Kruszarka łańcuchowa
 • Gniotownik walcowy
 • Rozdzielacz gazów przed płuczkami
 • Materiały pomocnicze stosowane przy montażu aparatów, maszyn i urządzeń przemysłu sodowego

Rozdział 03.

Wymiana konstrukcji stalowej, kształtek gazociągów i rurociągów stalowych

 • Konstrukcje
 • Kolana
 • Materiały pomocnicze stosowane przy wymianie konstrukcji stalowej, kształtek, gazociągów i rurociągów stalowych

Rozdział 04.

Roboty uzupełniające

 • Prostowanie konstrukcji stalowej
 • Sortowanie elementów konstrukcji stalowej
 • Cięcie palnikiem acetylenowo-tlenowym konstrukcji i rurociągów
 • Zrywanie izolacji termicznej
 • Aluminiowanie elementów aparatury chemicznej
 • Aluminiowanie rur
 • Wypełnienie pierścieniami "Raschiga"

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3097 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0012 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0012 s