Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-10u1

Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż fundamentu pod rozdzielnice

 • Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice
 • Fundamenty z żywic poliestrowych pod rozdzielnice

Rozdział 02.

Montaż latarń oświetleniowych

 • Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych)
 • Montaż opraw stylowych i reflektorów oświetleniowych

Rozdział 03.

Roboty ziemne dla linii kablowych o napięciu do 110kV

 • Kopanie rowów dla kabli
 • Zasypywnie rowów dla kabli

Rozdział 04.

Wykonanie przepustów dla linii kablowej energetycznej

 • Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego
 • Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii niskiego napięcia
 • Wymiana lub uzupełnienie źródeł w oprawach oświetlenia ulicznego
 • Przepusty z rur ochronnych z PCV
 • Przepusty z rur ochronnych stalowych
 • Przepusty z bloków kablowych
 • Przepust z rur ochronnych wykonywany metodą podkopu jednostronnego
 • Dodatki za dodatkową rurę ochronną w podkopie i uszczelnienie rury przepustu
 • Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej
  • Demontaż słupów drewnianych nieoszczudlonych
  • Demontaż słupów drewnianych oszczudlonych
  • Demontaż
  • Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach drewnianych z przeznaczeniem
  • Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem
  • Demontaż
  • Regulacja zwisów, prostowanie i znakowanie słupów żelbetowch
  • Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN
  • Montaż
 • Wykonanie przepustów z rur ochronnych stalowych przy użyciu wiertnicy ręcznej w gruncie kategorii III i IV
  • Przepust wykonany rurą stalową o średnicy 100mm
  • Przepust wykonany rurą stalową o średnicy 130mm wyposażony w dodatkową rurę izolacyjną z PCW o średnicy 100mm
 • Roboty kablowe
  • Układanie kabli energetycznych na słupach betonowych
  • Obróbka na sucho kabli do 1KV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
  • Roboty różne występujące przy robotach kablowych

Być może zainteresują Cię także