Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-07

Urządzenia teletransmisyjne

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż konstrukcji wsporczych stacji teletransmisyjnych

 • Montaż drabinek

Rozdział 02.

Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych

 • Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych

Rozdział 03.

Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych

 • Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych
 • Krosowanie obwodów na przełącznicach
 • Okablowanie obwodów zasilających przewodami od 1,5mm2 do 6mm2

Rozdział 04.

Uruchomienie i pomiary urządzeń telefonii nośnej analogowej

 • Uruchomienie i pomiary stojaków
 • Uruchomienie i pomiary urządzeń Z12/V24
 • Uruchomienie i pomiary stojaków

Rozdział 05.

Uruchomienie i pomiary urządzeń teletransmisyjnych radiofonicznych

 • Uruchomienie i pomiary stojaków

Rozdział 06.

Uruchomienie i pomiary urządzeń telefonii akustycznej

 • Uruchomienie i pomiary urządzeń telefonii akustycznej oraz wzmacniaka akustycznego

Rozdział 07.

Uruchomienie i pomiary urządzeń pomocniczych w stacjach teletransmisyjnych

 • Uruchomienie i pomiary stojaków
 • Uruchomienie i pomiary stanowisk pomiarowych oraz aparatur badań automatycznych
 • Uruchomienie i pomiary stojaków

Rozdział 08.

Uruchomienie i pomiary urządzeń telegrafii wielokrotnej

 • Uruchomienie i pomiary stojaków

Rozdział 09.

Uruchomienie i pomiary urządzeń TCK

 • Uruchomienie i pomiary stojaków krotnic TCK

Rozdział 10.

Uruchomienie i pomiary urządzeń i traktów liniowych TN i TCK

 • Uruchomienie i pomiary stojaków urządzeń
 • Uruchomienie i pomiary odcinków
 • Uruchomienie i pomiary traktów TCK

Rozdział 11.

Uruchamianie i pomiary przęseł grupowych

 • Uruchamianie i pomiary

Rozdział 12.

Uruchamianie i pomiary zestrojów

 • Uruchamianie i pomiary

Rozdział 13.

Uruchamianie i pomiary łączy

 • Uruchamianie i pomiary łączy

Być może zainteresują Cię także