Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 7-29

Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych

Netto Brutto (VAT 23%)
35,00 zł 43,05 zł

Spis rozdziałówBadania radiograficzne

Rozdział 01.

doczołowych złączy spawanych metodą podstawową

 • Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych metodą podstawową

Rozdział 02.

doczołowych wzdłużnych złączy spawanych rur lub zbiorników metodą podstawową przesłoniętą

 • Badania radiograficzne doczołowych wzdłużnych złączy spawanych rur lub zbiorników metodą podstawową przesłoniętą

Rozdział 03.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą zewnętrzną przez jedną ściankę

 • Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą zewnętrzną przez jedną ściankę

Rozdział 04.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą centryczną

 • Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą centryczną

Rozdział 05.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą ekscentryczną

 • Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą ekscentryczną

Rozdział 06.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez dwie ścianki

 • Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez dwie ścianki

Rozdział 07.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą eliptyczną

 • Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą eliptyczną

Rozdział 08.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą półeliptyczną

 • Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą półeliptyczną

Rozdział 09.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą eliptyczną z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego

 • Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą eliptyczną z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego

Rozdział 10.

doczołowych złączy spawanych konstrukcji metodą podstawową z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego

 • Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych metodą podstawową z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego konstrukcji o ściankach grubości 6-40mm

Rozdział 11.

doczołowych złączy spawanych trójników metodą przez dwie ścianki

 • Nakłady rzeczowe na badanie doczołowych złączy spawanych trójników, ustalane są sposobem porównawczym, bazującym na nakładach rzeczowych ujętych w rozdziale 06.

Badania ultradźwiękowe

Rozdział 12.

doczołowych złączy spawanych elementów płaskich

 • Badania ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych elementów płaskich

Rozdział 13.

doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem głowic profilowanych

 • Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem głowic profilowanych

Rozdział 14.

obwodowych doczołowych złączy spawanych rur

 • Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur

Badania penetracyjne

Rozdział 15.

zukosowanych brzegów do spawania doczołowego elementów płaskich

 • Badania penetracyjne zukosowanych brzegów do spawania doczołowego elementów płaskich o grubości łączonych ścianek 10-100mm

Rozdział 16.

doczołowych złączy spawanych elementów płaskich

 • Badania penetracyjne doczołowych złączy spawanych elementów płaskich o grubości ścianki łączonych materiałów 10-100mm

Rozdział 17.

zukosowanych brzegów do spawania doczołowego rur

 • Badania penetracyjne zukusowanych brzegów do spawania doczołowego rur o średnicy 89-324mm

Rozdział 18.

doczołowych obwodowych złączy spawanych rur

 • Badania penetracyjne doczołowych obwodowych złączy spawanych rur o średnicy 89-324mm

Badania magnetyczno-proszkowe

Rozdział 19.

doczołowych złączy spawanych elementów płaskich

 • Badania magnetyczno-proszkowe doczołowych złączy spawanych elementów płaskich o grubości ścianek łączonych materiałów 10-100mm

Rozdział 20.

doczołowych obwodowych złączy spawanych rur

 • Badania magnetyczno-proszkowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur o średnicy 89-324mm

Być może zainteresują Cię także