Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Netto Brutto (VAT 23%)
92,00 zł 113,16 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Układanie rur

 • Montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego
 • Montaż konsolek pod rury układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego
 • Montaż konsolek pod rury układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża ręcznie
 • Rury winidurowe układane pod tynkiem w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
 • Rury winidurowe
 • Rury stalowo-pancerne

Rozdział 02.

Układanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych

 • Montaż z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego
 • Osadzanie konsolek w podłożu pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża ręcznie
 • Przewody izolowane jednożyłowe
 • Przewody kabelkowe
 • Montaż przewodu szynowego na gotowej konstrukcji wsporczej
 • Montaż listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach
 • Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PCW

Rozdział 03.

Montaż osprzętu instalacyjnego

 • Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
 • Montaż na gotowym podłożu
  • puszek
  • odgałęźników
  • łączników i przycisków
  • gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przyklejanych z podłączeniem
  • Montaż wtyczek przenośnych
  • Montaż na gotowym podłożu

Rozdział 04.

Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia

 • Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
 • Mocowanie aparatów na gotowym podłożu
 • Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją

Rozdział 05.

Montaż opraw oświetleniowych

 • Przygotowanie podłoża
 • Montaż na gotowym podłożu opraw z podłączeniem
  • oświetleniowych żarowych
  • zawieszanych
  • świetlówkowych
  • Montaż belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym zawieszanych lub przykręcanych z podłączeniem
  • Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych

Rozdział 06.

Montaż instalacji uziemiającej i urządzeń piorunochronnych

 • Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach
 • Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach
 • Montaż zwodów poziomych
 • Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach
 • Układanie bednarki w kanałach odkrytych oraz w rowach kablowych
 • Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych
 • Montaż przewodów instalacji bez uchwytowej wykonanej z pręta o średnicy do 10mm
 • Montaż uziomu
 • Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych
 • Montaż zwodów
 • Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie
 • Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
 • Montaż złączy złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej
 • Montaż uchwytów uziemiających i mostków bocznikujących na rurach
 • Montaż osłon przewodów uziemiających
 • Montaż typowych iglic IO 2,5-10,0

Rozdział 07.

Montaż konstrukcji

 • Montaż konstrukcji wsporczych
 • Montaż elementów konstrukcyjnych - uchwyty, konsolki i haczyki
 • Montaż drabinek typu "D" i korytek typu "U 575"
 • Montaż linek nośnych oraz uchwytów stalowych typu "U 501
 • Montaż elementów systemu "U"
 • Wykonanie drobnych konstrukcji. Wykonanie osłon na ciągi przewodów wraz z montażem na gotowym podłożu

Rozdział 08.

Prace uzupełniające

 • Wykonanie ślepych otworów
  • mechaniczne
  • ręczne
  • Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, tworzywach sztucznych i metalu
  • Mechaniczne wycinanie otworów
  • Osadzenie kołków metalowych wstrzeliwanych oraz plastykowych i metalowych kotwiacych w gotowych ślepych otworach
  • Gięcie rur instalacyjnych
  • Przedzwonienie przewodów i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu
  • Podłączenie przewodów
  • Montaż końcówek
  • Podłączenie silników
  • Roboty uzupełniające
  • Czyszczenie i malowanie uprzednio zamontowanych
  • Kompletowanie opraw świetlówkowych

Być może zainteresują Cię także