Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-13

Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Odtworzenie trasy linii

 • Odtworzenie trasy linii

Rozdział 02.

Roboty ziemno-fundamentowe

 • Fundamenty prefabrykowane
 • Fundamenty betonowe FT wykonywane na mokro
 • Fundamenty betonowe FTZ wykonywane na mokro
 • Fundamenty betonowe FB wykonywane na mokro
 • Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów

Rozdział 03.

Uziemienia

 • Uziomy powierzchniowe i prętowe

Rozdział 04.

Montaż i stawianie słupów stalowych kratowych

 • Słupy serii
 • Dodatkowe konstrukcje stalowych słupów kratowych

Rozdział 05.

Montaż łańcuchów izolatorowych

 • Łańcuchy z izolacją długopniową
 • Łańcuchy z izolacją kołpakową
 • Łańcuchy z izolacją długopniową
 • Zestaw obciążeniowy łańcuchów izolatorowych przelotowych

Rozdział 06.

Montaż przewodów roboczych

 • Przewody robocze bez skrzyżowań
 • Dodatek przy skrzyżowaniu
 • Wykonanie bramek ochronnych
 • Mostki przewodów roboczych na słupach mocnych
 • Pętle tłumiące przewodów roboczych i odstępniki na przewodach wiązkowych

Rozdział 07.

Montaż przewodów odgromowych

 • Przewody odgromowe bez skrzyżowań
 • Dodatek przy skrzyżowaniu
 • Uchwyty przewodów odgromowych nieizolowanych wraz z mostkiem uziemiającym
 • Uchwyty przewodów odgromowych izolowanych
 • Pętle tłumiące przewodów odgromowych

Rozdział 08.

Roboty różne

 • Transport wewnętrzny materiałów
 • Prowizoryczne mostki przejazdowe

Być może zainteresują Cię także