Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-12

Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty związane z odtworzeniem trasy linii

 • Odtworzenie trasy linii

Rozdział 02.

Roboty ziemne

 • Wykopy ręczne
 • Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory

Rozdział 03.

Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych

 • Montaż i stawianie słupów
 • Montaż i stawianie słupów linii dwutorowych
 • Zabezpieczenie podziemnych części słupów

Rozdział 04.

Montaż elementów linii

 • Montaż

Rozdział 05.

Montaż przewodów roboczych

 • Montaż i zawieszenie przewodów roboczych
 • Dodatek za wykonanie skrzyżowań

Rozdział 06.

Montaż słupowych stacji transformatorowych

 • Wykopy pod konstrukcje stacji STSa
 • Montaż stacji transformatorowych oraz kondesatorów
 • Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych oraz dodatkowego obwodu niskiego napięcia

Rozdział 07.

Demontaż słupów drewnianych

 • Demontaż słupów drewnianych

Być może zainteresują Cię także