Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-15

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż urządzeń na napięcie do 400kV

 • Wyłączniki, odłączniki i uziemniki do 30kV
 • Przekładniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30kV
 • Wyłączniki 110kV
 • Odłączniki
 • Przekładniki i odgromniki 110kV
 • Wyłączniki, odłączniki
 • Przekładniki i odgromniki 400kV
 • Baterie kondesatorów
 • Izolatory wsporcze i przepustowe

Rozdział 02.

Montaż łańcuchów izolatorowych

 • Łańcuchy izolatorowe

Rozdział 03.

Montaż przewodów

 • Przewody
 • Przewody odgałęźne i pomiędzy aparatami
 • Przewody rurowe

Rozdział 04.

Montaż uziemień

 • Uziomy
 • Urządzenia uziemień
 • Powierzchniowa izolacja przeciwporażeniowa

Rozdział 05.

Montaż urządzeń wytwórczych sprężonego powietrza

 • Zespoły sprężarkowe
 • Szafy sterownicze i sygnalizacyjne oraz zbiorniki sprężonego powietrza
 • Ziębiarki lub odwilżacze oraz osprzęt dodatkowy sprężarek

Rozdział 06.

Montaż instalacji sprężonego powietrza

 • Przygotowanie podłoża dla rurociągu
 • Wydłużalniki pętlicowe
 • Ułożenie rur na przygotowanym podłożu
 • Złączki
 • Zawory z pierścieniem uszczelniającym
 • Elektrozawory i napędy pneumatyczne do odłączników, zawory magnetyczne sterowane elektrycznie oraz manometry

Rozdział 07.

Ustawienie i podłączenie transformatorów lub dławików

 • Transformatory lub dławiki dla napięć do 30kV
 • Podłączenie transformatorów dla napięć do 400kV

Rozdział 08.

Montaż aparatury i urządzeń telefonii nośnej

 • Dławiki telefonii nośnej do 400kV
 • Kondensatory i filtry liniowe telefonii nośnej
 • Przetwornice zasilające

Rozdział 09.

Roboty budowlano-montażowe

 • Fundamenty prefabrykowane pod konstrukcje wysokie w gruncie
 • Fundamenty pod wyłączniki w gruncie
 • Fundamenty pod aparaturę
 • Fundamenty pod transformatory
 • Kotwy do przeciągania transformatora
 • Montaż
 • Kanały kablowe
 • Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe i zbiornik ISP
 • Kanały kablowe żelbetowe wykonywane na mokro przejezdne
 • Konstrukcje stalowe stacyjne dla rozdzielni

Rozdział 10.

Typowe obiekty budowlane

 • Budynki
 • Kiosk sanitarny
 • Wiaty dla sprzętu przeciwpożarowego
 • Ogrodzenie prowizoryczne

Być może zainteresują Cię także