Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 0-32

Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Zabezpieczenia przeciwwodne podziemi budowli z mat bentonitowych VOLTEX

 • Izolowanie matą VOLTEX
 • Instalacja mat bentonitowych VOLTEX
 • Izolowanie tuneli wykonywanych w otwartym wykopie matą bentonitową VOLTEX
 • Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami WATERSTOP-RX
 • Uzupełnienie izolacji w miejscach przejść przewodów przez przegrody

Rozdział 02.

Zabezpieczenia przeciwwodne z membran SWELLTITE

 • Izolacja membranami SWELLTITE
 • Instalacja membran SWELLTITE
 • Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych
 • Zabezpieczenie krawędzi membran w ułożonej izolacji
 • Uzupełnienie izolacji w miejscach wpustów kanalizacyjnych, głowic ściągów, przejść instalacyjnych przez przegrody i szczelin dylatacyjnych stropów masą M-2000

Rozdział 03.

Zabezpieczenia przeciwwodne zarysowań

 • Likwidowanie przecieków przenikających przez zarysowania

Być może zainteresują Cię także