Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Netto Brutto (VAT 23%)
78,00 zł 95,94 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Układanie kabli na napięcie znamionowe poniżej 110kV

 • Układanie kabli w rowach kablowych
  • Kable jednożyłowe
  • Kable wielożyłowe
 • Ręczne układanie kabli w kanałach odkrywanych
  • Kable jednożyłowe
  • Kable wielożyłowe
 • Ręczne układanie kabli w tunelach
  • Ręczne układanie kabli w tunelach
 • Układanie mechanicznie kabli w tunelach lub kanałach odkrywanych
  • Kable układane mechanicznie
 • Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
 • Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach
  • Kable jednożyłowe
  • Kable wielożyłowe

Rozdział 02.

Układanie kabli na napięcie znamionowe 110kV

 • Układanie kabli w rowach kablowych
  • Kable jednożyłowe
  • Kable trójżyłowe
 • Układanie kabli w kanałach odkrywanych
  • Kable jednożyłowe
  • Kable wielożyłowe
 • Układanie kabli w tunelach kablowych
  • Kable jednożyłowe
  • Kable wielożyłowe
  • Układanie kabli jedno- i wielożyłowych

Rozdział 03.

Roboty towarzyszące układaniu kabli

 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
 • Układanie betonowych bloków kablowych w wykopie
 • Układanie rur ochronnych
 • Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami
 • Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy
 • Malowanie kabla
 • Wykonanie przegrody z cegieł między kablami
 • Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach
 • Kopanie rowów dla kabli
 • Zasypywanie rowów dla kabli
 • Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych
 • Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
 • Wykonanie ściany oporowej
 • Rozebranie nawierzchni i chodników
 • Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych
 • Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu - mechanicznie
 • Przewierty ręczne dla rur pod obiektami

Rozdział 04.

Montaż muf kablowych w kanałach lub w tunelach

 • Montaż muf żeliwnych przelotowych na kablach o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
  • Mufy na kablach sygnalizacyjnych
  • Montaż muf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
 • Montaż muf żeliwnych, przelotowych z wkładką ołowianą na kablach o izolacji i powłoce ołowianej
 • Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
 • Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
 • Łączenie kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej z kablami jednożyłowymi z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm izolacyjnych

Rozdział 05.

Montaż muf kablowych w rowach

 • Montaż muf żeliwnych przelotowych na kablach o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
  • Mufy na kablach energetycznych
  • Montaż muf przelotowych
 • Montaż muf żeliwnych przelotowych z wkładką ołowianą na kablach o izolacji papierowej i powłoce ołowianej
  • Mufy na kablach energetycznych wielożyłowych
  • Mufy na kablach energetycznych
 • Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na kablach energetycznych
  • Mufy na kablach energetycznych
 • Łączenie kabli energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych z kablami jednożyłowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych z zastosowaniem taśm izolacyjnych
  • Łączenie kabli energetycznych
 • Łączenie kabli energetycznych wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej z kablami jednożyłowymi z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm izolacyjnych
  • Łączenie kabli energetycznych
  • Montaż muf na kablach olejowych 110kV jednożyłowych

Rozdział 06.

Montaż głowic kablowych

 • Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych energetycznych jednożyłowych i wielożyłowych
 • Obróbka kabli sygnalizacyjnych sygnalizacyjnych wielożyłowych
 • Montaż głowic ołowianych małomasowych, wnętrzowych na kablach wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej
  • Głowice na kablach energetycznych na napięcie do 20kV
 • Montaż głowic olejowych wnętrzowych na kablach o izolacji papierowej i powłoce ołowianej
  • Głowice na kablach energetycznych na napięcie do 30kV
 • Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
  • Głowice na kablach energetycznych na napięcie do 20kV
 • Montaż głowic olejowych napowietrznych na kablach o izolacji papierowej i powłoce ołowiane
  • Głowice na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi na napięcie do 30kV
 • Montaż głowic olejowych napowietrznych na kablach o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
  • Głowice na kablach jednożyłowych

Rozdział 07.

Montaż i stawianie słupów linii niskiego napięcia

 • Układanie kabli w rowach kablowych
  • Montaż i stawianie słupów pojedynczych
  • Montaż i mechaniczne stawianie słupów
  • Montaż podpór żelbetowych i odciążek
  • Stawianie słupów oświetleniowych
  • Malowanie słupów stalowych oświetleniowych

Rozdział 08.

Montaż konstrukcji stalowych, izolatorów, bezpieczników i odgromników dla linii niskiego napięcia

 • Montaż
 • Uziomy ze stali profilowanej miedziowane

Rozdział 09.

Montaż przewodów linii niskiego napięcia

 • Montaż przewodów nieizolowanych
 • Dopłata za montaż przewodów w przęsłach krzyżujących bez cięcia
 • Montaż
 • Układanie przewodów kabelkowych
 • Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
 • Montaż zabezpieczenia, skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

Rozdział 10.

Montaż elementów oświetlenia zewnętrznego

 • Montaż
 • Wciąganie przewodów w słupy latarń, wysięgniki oświetleniowe lub rury osłonowe
 • Montaż

Rozdział 11.

Montaż znaków drogowych podświetlanych i urządzeń sygnalizacji ulicznej

 • Montaż

Być może zainteresują Cię także