Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 7-10

Montaż maszyn elektrycznych wirujących

Netto Brutto (VAT 23%)
52,00 zł 63,96 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego poziome o tarczach łożyskowych

  • Montaż maszyn
  • Montaż zespołów maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego, poziomych o tarczach łożyskowych, ustawionych na rampie lub płycie, dostarczanych w stanie zmontowanym

Rozdział 02.

Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego kołnierzowe

  • Montaż maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego, kołnierzowych

Rozdział 03.

Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego poziome na stojakach łożyskowych

  • Montaż maszyn z dwoma stojakami łożyskowymi dostarczanych w stanie zmontowanym
  • Montaż maszyn prądu stałego dostarczanych w stanie rozmontowanym
  • Montaż maszyn asynchronicznych dostarczanych w stanie rozmontowanym
  • Montaż maszyn synchronicznych dostarczanych w stanie rozmontowanym

Rozdział 04.

Wyposażenie pomocnicze

  • Montaż sań naciągowych
  • Montaż płyt fundamentowych lub ram
  • Montaż kół pasowych, kół zębatych lub sprzęgieł

Być może zainteresują Cię także

Zapisane zapytania PostgreSQL [PDO]

SELECT * FROM public.produkt_promo WHERE produkt_id <> 3143 ORDER BY RANDOM() LIMIT 4 (0,0013 s)

Czas wszystkich zapytań: 0,0013 s