Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Netto Brutto (VAT 23%)
69,00 zł 84,87 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych

 • Montaż uchwytów (z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego) pod rury
 • Montaż konsolek (z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego) pod rury
 • Montaż konsolek pod rury winidurowe układane w ciągach wielokrotnych z ręcznym przygotowaniem podłoża
 • Montaż uchwytów oraz konsolek pod rury stalowe układane pojedynczo i w ciągach wielokrotnych z ręcznym przygotowaniem podłoża
 • Rury winidurowe układane pod tynkiem
 • Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane pod tynkiem w gotowych bruzdach
 • Rury winidurowe układane na tynku
 • Rury stalowo-pancerne układane na tynku
 • Montaż

Rozdział 02.

Układanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych

 • Montaż
 • Osadzanie konsolek w podłożu pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża ręcznie
 • Przewody izolowane jednożyłowe
 • Przewody kabelkowe
 • Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku
 • Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w gotowych bruzdach
 • Przewody kabelkowe układane na tynku na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych
 • Przewody kabelkowe układane
 • Przewody kabelkowe układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych mocowanych na gotowych uchwytach
 • Montaż na gotowej konstrukcji wsporczej przewodu szynowego
 • Przewody kabelkowe i kable układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
 • Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych

Rozdział 03.

Montaż osprzętu instalacyjnego

 • Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
 • Montaż na gotowym podłożu
 • Montaż wtyczek przenośnych
 • Montaż na gotowym podłożu
 • Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew i kanałów instalacyjnych

Rozdział 04.

Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia

 • Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
 • Mocowanie aparatów na gotowym podłożu
 • Montaż

Rozdział 05.

Montaż opraw oświetleniowych

 • Przygotowanie podłoża
 • Montaż na gotowym podłożu

Rozdział 06.

Montaż instalacji uziemiającej i urządzeń piorunochronnych

 • Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach
 • Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach
 • Montaż zwodow poziomych instalacji odgromowej
 • Montaż
 • Układanie
 • Montaż przewodów instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta o średnicy do10mm
 • Montaż uziomu
 • Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych
 • Montaż zwodów
 • Łączenie
 • Montaż

Rozdział 07.

Montaż konstrukcji

 • Montaż
 • Montaż elementów systemu "U"
 • Montaż elementów śrubowych systemu "U"
 • Montaż konstrukcji z elementów "U"
 • Wykonanie osłon na ciągi przewodów wraz z montażem na gotowym podłożu. Wykonanie drobnych konstrukcji.

Rozdział 08.

Prace uzupełniające

 • Osadzenie w podłożu kołków plastykowych i metalowych kotwiących w gotowych ślepych otworach oraz metalowych wstrzeliwanych
 • Gięcie rur instalacyjnych
 • Podłączenie przewodów
 • Montaż końcówek
 • Podłączenie silników w obudowie
 • Roboty uzupełniające
 • Czyszczenie i malowanie uprzednio zamontowanych kabli i rur wraz z uchwytami oraz drabinek kablowych

Rozdział 09.

Badania odbiorcze. Pomiary

 • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
 • Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

Być może zainteresują Cię także