Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR-W 7-02

Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-04

Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-07

Montaż pomp i sprężarek

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-09

Rurociągi technologiczne i armatura

Cena: 136,53 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-10

Montaż maszyn elektrycznych wirujących

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 7-21

Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-01

Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-02

Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-03

Urządzenia transportowo-podnośne

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-04

Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-06

Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-07

Montaż pomp i sprężarek

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-09

Rurociągi technologiczne i armatura

Cena: 142,68 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-10

Montaż maszyn elektrycznych wirujących

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-13

Transport maszyn i urządzeń na placu budowy

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-14

Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza

Cena: 40,59 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-15

Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-16

Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Cena: 40,59 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-19

Urządzenia gazownicze

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-21

Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-22

Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego

Cena: 40,59 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-23

Montaż urządzeń włókienniczych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-24

Urządzenia i instalacje chłodnicze

Cena: 77,49 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-29

Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-33

Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-34

Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych

Cena: 43,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 21-01

Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka