Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-12

Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC Bauchemie

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Przygotowanie powierzchni

 • Czyszczenie powierzchni betonowych
 • Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu
 • Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych
 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne skorodowanych elementów stalowych

Rozdział 02.

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach mostów betonowych i żelbetowych

 • Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową
 • Naprawa powierzchni poziomych przejezdnych płyt pomostowych
 • Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo-polmerową SPCC lub betonem natryskowym metodą natrysku suchego
 • Reprofilacja ubytków na konstrukcjach betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo-pollmerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym - szpachlowanie powierzchni

Rozdział 03.

Powłoki ochronne powierzchni betonowych

 • Elastyczne zabezpieczenie powierzchni oraz warstwy szpachlowo-polimerowe nakładane ręcznie lub metodą natrysku
 • Barwna malarska powłoka ochronna
 • Hydrofobizacja powierzchniowa podłoży mineralnych
 • Bezbarwna wielokrotnego użytku powłoka antygraffiti
 • Powłoki świeżych betonów i zapraw naprawczych

Rozdział 04.

Dylatacje, izolacje i nawierzchnie chodnikowe na mostach

 • Bitumiczne dylatacje mostowe
 • Termoodporny podkład żywiczny pod hydroizolacje mostowe układane na gorąco
 • Elastyczna nawierzchnia chodników mostowych ze zdolnością "mostkowania" rys podłoża

Rozdział 05.

Iniekcje ciśnieniowe

 • Iniekcja ciśnieniowa wzmacniająco-uszczelniająca żywicami epoksydowymi z zamknięciem rys klejem poliuretanowym
 • Iniekcja ciśnieniowa wzmacniająco-uszczelniająca żywicami poliuretanowymi z zastosowaniem pakerów otworowych
 • Iniekcja ciśnieniowa żywicami poliuretanowymi przy użyciu pakerów przyklejanych
 • Iniekcja ciśnieniowa żywicą akrylową z zastosowaniem pakerów otworowych wbijanych

Być może zainteresują Cię także